Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 6 (2) 2007
Tytuł
OBECNA SYTUACJA KARTOGRAFII NA WĘGRZECH
Autor
José Jesús Reyes Nunez, László Zentai
Słowa kluczowe
kartografia węgierska, organizacje krajowe i międzynarodowe, produkcja map, edukacja kartograficzna, zbiory map
Streszczenie
Począwszy od 1989 roku kartografia węgierska staje się coraz bardziej urozmaicona oraz podlega znaczącym, ciągłym zmianom. Artykuł jest próbą nakreślenia ogólnych zarysów obecnej struktury węgierskiego społeczeństwa kartograficznego – od kartografii państwowej po różnorodną działalność prywatnych firm kartograficznych. Przedstawieniem wszystkich sektorów związanych z tym polem działalności mogą być zainteresowane organizacje narodowe, reprezentujące kartografię węgierską na forum międzynarodowym, czasopisma periodyczne, szkoły wyższe zajmujące się edukacją kartograficzną oraz instytucje gromadzące najbardziej wartoś-ciowe, ogólnodostępne krajowe zbiory map.
Strony
13-26
Cytowanie
Nunez, J., Zentai, L. (2007). OBECNA SYTUACJA KARTOGRAFII NA WĘGRZECH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 6(2), 13-26.
Pełny tekst