Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 6 (2) 2007
Tytuł
DOŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWEGO KARTOWANIA GÓR WYSOKICH NA PRZYKŁADZIE KAUKAZU WIELKIEGO
Autor
Dolores Asoyan, Elena Belonovskaya, Valeria Popova, Margarita Chernavskaya, Elena Beryoza
Słowa kluczowe
kartowanie tematyczne, teledetekcja, technologie GIS, czynniki geologiczne i geomorfologiczne, warunki klimatyczne, roślinność piętra alpejskiego
Streszczenie
Artykuł opisuje nowatorskie, kompleksowe metody kartowania tematycznego, mającego na celu określenie wpływu czynników geologicznych, geomorfologicznych oraz klimatycznych na rozkład przestrzenny zbiorowisk roślinnych w piętrze alpejskim Kaukazu Wielkiego. Połączenie metod i technik teledetekcyjnych z technologią GIS jest szczególnie efektywne do kompleksowego badania oraz kartowania rejonów trudno dostępnych dla człowieka.
Strony
3-11
Cytowanie
Asoyan, D., Belonovskaya, E., Popova, V., Chernavskaya, M., Beryoza, E. (2007). DOŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWEGO KARTOWANIA GÓR WYSOKICH NA PRZYKŁADZIE KAUKAZU WIELKIEGO. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 6(2), 3-11.
Pełny tekst