Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 5 (1-2) 2006
Tytuł
ZASTOSOWANIE MODUŁÓW PROGRAMOWYCH GGMATLAB DO WIZUALIZACJI I ANALIZ WYNIKÓW OPRACOWANIA SIECI GPS ZA POMOCĄ BERNESE GPS SORTWARE
Autor
Marcin Zając
Słowa kluczowe
wizualizacja prędkości, modele trendu ruchu, konwersja danych
Streszczenie
Pliki wynikowe programu Bernese GPS Software z obliczeń z wielu epok pomiarowych GPS zawierają parametry ruchu oraz ich dokładności. Moduły GGMatlab, napisane dla środowiska GAMIT/GLOBK (MiT), mają możliwość wizualizacji ruchu oraz analizy trendu. Praca ta prezentuje możliwości wykorzystania modułów GGMatlab dla wyników uzyskanych ze środowiska Bernese. Przedstawiono także algorytm konwersji danych oraz przytoczono przykłady opracowania danych.
Strony
77-85
Cytowanie
Zając, M. (2006). ZASTOSOWANIE MODUŁÓW PROGRAMOWYCH GGMATLAB DO WIZUALIZACJI I ANALIZ WYNIKÓW OPRACOWANIA SIECI GPS ZA POMOCĄ BERNESE GPS SORTWARE. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 5(1-2), 77-85.
Pełny tekst