Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 5 (1-2) 2006
Tytuł
ZASTOSOWANIE TECHNIKI POWTARZALNYCH POMIARÓW GPS DO WYZNACZENIA QUASIGEOIDY
Autor
Josef Weigel, Otakar Švábenský
Słowa kluczowe
pomiary pionowe, GPS, quasigeoida
Streszczenie
Obecnie wyznaczanie wysokości za pomocą GPS jest uważane za alternatywę dla klasycznych, naziemnych metod pomiarów wysokości. Bazując na analizach dokładności długoterminowych pomiarów sieci testowej i innych lokalnych została zaprojektowana i przetestowana optymalna technologia pomiarowa służąca wyznaczeniu różnic wysokości przy pomocy GPS. Przedstawiono również plan skróconego czasu pomiaru, który może zastąpić długie sesje pomiarowe wpływając w minimalnym stopniu na dokładność wyników, co zostało pokazane na praktycznych przykładach. Technologia ta została z powodzeniem zastosowana do wyznaczenia części quasigeoidy o długości 100 km rozciągającej się wzdłuż linii niwelacyjnych I rzędu w południowo-wschodniej Morawie. Ponadto została ona również przetestowana w długoterminowych pomiarach geodynamicznych obszarów górskich.
Strony
69-76
Cytowanie
Weigel, J., Švábenský, O. (2006). ZASTOSOWANIE TECHNIKI POWTARZALNYCH POMIARÓW GPS DO WYZNACZENIA QUASIGEOIDY. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 5(1-2), 69-76.
Pełny tekst