Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 5 (1-2) 2006
Tytuł
Próba określenia obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych w zagadnieniu interpolacji quasi-geoidy
Autor
Marek Trojanowicz, Krzysztof Karsznia
Słowa kluczowe
interpolacja wysokości quasi-geoidy
Streszczenie
W pracy podjęto próbę oszacowania wielkości obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych wykorzystywanych jako dane uzupełniające w zagadnieniu interpolacji quasi-geoidy. Prace obliczeniowe oparto o dane grawimetryczne z obszaru Polski. Rozpatrywane były dwa warianty użycia danych grawimetrycznych – z wykorzystaniem globalnego modelu geopotencjału (EGM96) oraz bez wykorzystania tego modelu. W wyniku prac wykazano dużą rolę globalnego modelu geopotencjału w ograniczeniu obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych. Ustalono także tzw. „promienie obcięcia” dla danych z obszaru testowego.
Strony
57-68
Cytowanie
Trojanowicz, M., Karsznia, K. (2006). Próba określenia obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych w zagadnieniu interpolacji quasi-geoidy. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 5(1-2), 57-68.
Pełny tekst