Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 5 (1-2) 2006
Tytuł
Charakterystyka szachownicy zewnętrznej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania scaleniowego na przykładzie gminy Cieszków
Autor
Teresa Dzikowska, Małgorzata Akińcza
Słowa kluczowe
różniczanie, grunty różniczan, zewnętrzna szachownica gruntów, scalenie gruntów
Streszczenie
Problem różniczan i gruntów różniczan ma zasadnicze znaczenie w charakterystyce szachownicy gruntów. Jest on postrzegany jako niekorzystny układ własności, który powoduje wzrost kosztów transportu rolniczego, a więc obniżenie opłacalności produkcji rolnej. Na obszarze województwa dolnośląskiego ten problem nie występował, a pojawił się w ostatnim 10-leciu XX wieku. Artykuł zawiera analizę opisową zewnętrznej szachownicy gruntów w gminie Cieszków. Poza tym podjęto próbę określenia oddziaływania tego zjawiska na społeczność lokalnych rolników.
Strony
39-46
Cytowanie
Dzikowska, T., Akińcza, M. (2006). Charakterystyka szachownicy zewnętrznej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania scaleniowego na przykładzie gminy Cieszków. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 5(1-2), 39-46.
Pełny tekst