Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 5 (1-2) 2006
Tytuł
REALIZACJA OPERATORA ODSUNIĘCIA KARTOGRAFICZNEGO ZA POMOCĄ AKTYWNYCH FUNKCJI SKLEJANYCH – TEST METODY
Autor
Radosław Lipski, Andrzej Borkowski
Słowa kluczowe
generalizacja kartograficzna, operator odsunięcia, aktywne funkcje sklejane
Streszczenie
Jednym z operatorów graficznej generalizacji kartograficznej jest operator odsunięcia, wykorzystywany do rozwiązywania na mapie sytuacji konfliktowych, w których obiekty nie są dostatecznie rozróżnialne bądź zachodzą na siebie. Konflikty te można rozwiązać w oparciu o zasadę minimalizacji energii, na której bazują aktywne modele krzywych. W pracy przedstawiono sposób implementacji operatora odsunięcia za pomocą algorytmu snakes. Oceny jakościowej i ilościowej rezultatów dokonano z wykorzystaniem istniejących map topograficznych. Określono różnice w położeniu i kształcie geometrycznym obiektów względem ich odpowiedników na mapach topograficznych.
Strony
3-15
Cytowanie
Lipski, R., Borkowski, A. (2006). REALIZACJA OPERATORA ODSUNIĘCIA KARTOGRAFICZNEGO ZA POMOCĄ AKTYWNYCH FUNKCJI SKLEJANYCH – TEST METODY. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 5(1-2), 3-15.
Pełny tekst