Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (2) 2005
Tytuł
OCENA MAPY TOPOGRAFICZNEJ W STANDARDZIE TBD POD KĄTEM JEJ AKTUALIZACJI METODAMI FOTOINTERPRETACYJNYMI
Autor
Elżbieta Wyczałek
Słowa kluczowe
topograficzna baza danych, aktualizacja fotogrametryczna
Streszczenie
Planując wykorzystanie technik fotointerpretacyjnych jako narzędzia do kontroli, modyfikacji lub aktualizacji treści mapy topograficznej, przeanalizowano, które elementy jej treści mogą być wykorzystane w tego typu pracach. Określono zakres możliwości teledetekcyjnych oraz zdefiniowano schemat ideowy ich realizacji. Dla usystematyzowania prac przyjęto jako przedmiot oceny aktualnie obowiązujący w tym zakresie standard TBD, a szczególnie jego moduł kartograficzny MTP10TBD. W pracy przedstawiono polskie unormowania prawne standardu TBD oraz porównano go z podobnymi rozwiązaniami realizowanymi za granicą. W krótkiej charakterystyce wyszczególniono obiekty wchodzące w skład modelu, istotne za względu na proponowane rozwiązanie. Następnie zaprezentowano ideę wykorzystania baz TBD do interpretacji obrazów teledetekcyjnych, a w konsekwencji – wspomnianej już kontroli, modyfikacji lub aktualizacji baz.
Strony
99-108
Cytowanie
Wyczałek, E. (2005). OCENA MAPY TOPOGRAFICZNEJ W STANDARDZIE TBD POD KĄTEM JEJ AKTUALIZACJI METODAMI FOTOINTERPRETACYJNYMI. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(2), 99-108.
Pełny tekst