Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (2) 2005
Tytuł
ZASTOSOWANIA GPS/IMU DO ZINTEGROWANEJ I BEZPOŚREDNIEJ ORIENTACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH
Autor
Vlastimil Hanzl, Josef Podstavek
Słowa kluczowe
GPS/IMU, orientacja zintegrowana, orientacja zewnętrzna
Streszczenie
Niniejsza praca odnosi się do projektu GA 103/03/0102 „Integracja systemów orientacji i kamer pomiarowych w fotogrametrii”. System nawigacyjny Applanix połączono z metrycznymi kamerami lotniczymi RMK TOP 15, RMK TOP 30 oraz z cyfrową niemetryczną kamerą Hasselblad 555ELD. Tak zintegrowane systemy były testowane i kalibrowane na polu testowym. Została wyznaczona dokładność elementów orientacji oraz wypróbowano różne konfiguracje bloków zdjęć i liczby punktów kontrolnych. Projekt potwierdził wnioski osiągnięte w poprzednim projekcie OEEPE. Użycie dla opracowań stereometrycznych uzyskanych bezpośrednio elementów orientacji zewnętrznej nie jest możliwe, ponieważ dokładność kątów obrotu uzyskanych z systemów inercjalnych jest niewystarczająca. Użyte systemy Differential GPS NOVAtell oraz IMU Applanix POS AV310 uzyskały dokładność większą od deklarowanej. Elementy orientacji wewnętrznej oraz parametry dodatkowe nie były konieczne w przypadku użycia kamer metrycznych. Użycie danych z GPS/IMU w procesie automatycznej aerotriangulacji pozwoliło na zaoszczędzenie czasu przy pomiarach obrazu. Kamery cyfrowe średniego formatu okazują się odpowiednie dla małych projektów, lecz konieczne jest precyzyjne skalibrowanie. Mniejsze, wydłużone formaty obrazów powodują pogorszenie geometrii bloku obrazów. Zalecane jest pokrycie 70-80%, większa liczba obrazów oraz więcej punktów kontrolnych.
Strony
71-77
Cytowanie
Hanzl, V., Podstavek, J. (2005). ZASTOSOWANIA GPS/IMU DO ZINTEGROWANEJ I BEZPOŚREDNIEJ ORIENTACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(2), 71-77.
Pełny tekst