Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (2) 2005
Tytuł
OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TECHNIKI RTK GPS JAKO METODY SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SYTUACYJNYCH
Autor
Tadeusz Gargula, Ilona Lis, Beata Tatara
Słowa kluczowe
pomiar szczegółów sytuacyjnych, metoda RTK GPS
Streszczenie
Celem pracy jest ocena dokładności wyników pomiaru szczegółów sytuacyjnych metodą RTK GPS za pomocą zestawu sprzętu GPS - GePos RM 24 firmy Carl Zeiss. Uzyskane wyniki oceniono w odniesieniu do pomiarów tego samego obiektu metodą klasycznych pomiarów naziemnych zrealizowanych za pomocą tachimetru elektronicznego. Jako kryteria oceny przyjęto błędy średnie punktów po transformacji WGS’84 → „1965”, odchyłki transformacji na punktach dostosowania oraz odchyłki współrzędnych pikiet sytuacyjnych w stosunku do tych samych pikiet wyznaczonych metodą klasyczną. Opracowanie wyników z obydwu metod pomiarowych przeprowadzono za pomocą systemu obliczeniowego Geonet.
Strony
47-59
Cytowanie
Gargula, T., Lis, I., Tatara, B. (2005). OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TECHNIKI RTK GPS JAKO METODY SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SYTUACYJNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(2), 47-59.
Pełny tekst