Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (2) 2005
Tytuł
METODA WYKONANIA MAPY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WZGLĘDNYCH WARTOŚCI BEZPOŚREDNIEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
Autor
Grzegorz Durło
Słowa kluczowe
mapa, GIS, promieniowanie słoneczne, góry
Streszczenie
Praca prezentuje metodę wykonania mapy rozkładu względnych wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego w terenach górskich, na podstawie danych topograficznych. Wykorzystano do tego celu narzędzia GIS oraz klasyfikację Stružki [1956]. W opracowaniu posłużono się metodami interpolacji, ekstrapolacji, reklasyfikacji, przekształcenia algebraicznego polegającego na dodawaniu atrybutów opisujących cechy położenia: ekspozycję oraz spadek terenu. W wyniku opracowania wykonano mapę względnych wartości promieniowania słonecznego dla kulminacji masywu Jaworzyny Krynickiej w Krynicy Zdroju.
Strony
37-45
Cytowanie
Durło, G. (2005). METODA WYKONANIA MAPY PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WZGLĘDNYCH WARTOŚCI BEZPOŚREDNIEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(2), 37-45.
Pełny tekst