Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (2) 2005
Tytuł
ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NOWOCZESNYCH METOD FOTOGRAMETRII CYFROWEJ
Autor
Aleksandra Bujakiewicz
Słowa kluczowe
fotogrametria cyfrowa, wieloźródłowa informacja obrazowa, produkty cyfrowe
Streszczenie
W artykule zawarto krótki przegląd nowoczesnych cyfrowych systemów dla pozyskiwania informacji obrazowej. W dalszej części została dokonana analiza różnych nowoczesnych podejść technologicznych, wykorzystujących wieloźródłową informację obrazową, uzyskaną z pułapu lotniczego i satelitarnego dla generowania konwencjonalnych i nowych produktów fotogrametrycznych.
Strony
25-36
Cytowanie
Bujakiewicz, A. (2005). ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NOWOCZESNYCH METOD FOTOGRAMETRII CYFROWEJ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(2), 25-36.
Pełny tekst