Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (2) 2005
Tytuł
ANALIZA WYKRESÓW CZASOWYCH DLA DOKŁADNEGO OSZACOWANIA METOD KINEMATYCZNYCH GPS
Autor
Ladislav Bárta
Słowa kluczowe
metoda kinematyczna czasu rzeczywistego, symulacja pomiarów, stacjonarne wykresy czasowe
Streszczenie
W przedstawionym opracowaniu zaprezentowano model matematyczny dla interpretacji statystycznej ciągłego zapisu danych kinematycznych. Antena marki Rover ustawiona jest nad punktem jej statycznego pozycjonowania. Oznacza to, że współrzędne zapamiętane w punktach odniesienia czasowego można interpretować jako stacjonarne wykresy czasowe. Do każdego zapisu przypisane są dodatkowe informacje, takie jak liczba i konfiguracja satelitów, oceny dokładności w poziomie i pionie, przerwy w transmisjach radiowych i inne. Opracowanie skupia się na symulacji rzeczywistych pomiarów pola w oparciu o wyżej wspomniane zbiory danych. W oparciu o wyniki analizy określono optymalne techniki pomiarów, to jest optymalną długość okresu obserwacji na punkt, optymalną liczbę pomiarów na punkt, a przede wszystkim minimalny odstęp czasu pomiędzy pomiarami na punktcie. Eksperymentalne pomiary wykresów czasowych wykonano w rejonie Królewskiego Śnieżnika. Do badań zastosowano metodę kinematyczną w czasie rzeczywistym -RTK. Wykresy czasowe mają długość 24 godzin. Bezpośredni wpływ na dokładność tej techniki obserwacji ma środowisko górskie i duża różnica pomiędzy punktami końcowymi linii bazowej. Można oczekiwać, że wyniki te mogą się różnić od uzyskanych dla podobnych linii bazowych w regionach płaskich.
Strony
3-13
Cytowanie
Bárta, L. (2005). ANALIZA WYKRESÓW CZASOWYCH DLA DOKŁADNEGO OSZACOWANIA METOD KINEMATYCZNYCH GPS. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(2), 3-13.
Pełny tekst