Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Tytuł
PROPOZYCJA METODYKI OPRACOWANIA ANKIET NA PRZYKLADZIE ANALIZY ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO REGIONU WARMII I MAZUR
Autor
Adam Senetra
Słowa kluczowe
Ocena, ankieta, ekspert, porównanie, spójność, zgodność.
Streszczenie
W analizach dotyczących oceny i waloryzacji przestrzeni bardzo popularną metodą badawczą jest metoda ankietowa. Podczas statystycznego opracowania wyników ankiet należy przeprowadzić analizę prawidłowości badań ankietowych. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania metody porównywania parami do oceny walorów naturalnych i antropogenicznych przestrzeni sprzyjających rozwojowi zagospodarowania rekreacyjnego w regionie Warmii i Mazur. Jakość materiału ankietowego oceniono poprzez zastosowanie współczynnika spójności pojedynczych ankiet oraz współczynnika zgodności całej grupy ekspertów. W zaproponowanej metodyce posłużono się formułami statystycznymi opracowanymi przez Kendalla. Część wnioskowa prezentuje listę cech uznanych za najważniejsze z punktu widzenia zagospodarowania rekreacyjnego rozpatrywanego obszaru. Potwierdzono ponadto zasadność badania spójności i zgodności materiału ankietowego z wykorzystaniem metod statystycznych.
Strony
83-94
Cytowanie
Senetra, A. (2011). PROPOZYCJA METODYKI OPRACOWANIA ANKIET NA PRZYKLADZIE ANALIZY ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO REGIONU WARMII I MAZUR. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10(2), 83-94.
Pełny tekst