Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Tytuł
OCENA OBIEKTÓW PARKOWYCH NA PRZYKŁADZIE OLSZTYNA
Autor
Magdalena Nowak-Rząsa
Słowa kluczowe
tereny otwarte, tereny zieleni, parki publiczne
Streszczenie
W artykule podjęto próbę oceny obiektów parkowych usytuowanych w Olsztynie. Jako kryteria przyjęto aktualność inwentaryzacji parku, stan roślinności parkowej, różnorodność pełnionych funkcji oraz cenność przyrodniczą roślinności obiektu. Wyniki oceny pokazały, że 7 z l2 parków ma słabo wykorzystane walory i wymaga modernizacji oraz zmian w zagospodarowaniu.
Strony
69-81
Cytowanie
Nowak-Rząsa, M. (2011). OCENA OBIEKTÓW PARKOWYCH NA PRZYKŁADZIE OLSZTYNA. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10(2), 69-81.
Pełny tekst