Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Tytuł
SPECYFIKA FINANSOWANIA SIECI DROGOWYCH
Autor
Katarzyna Kocur-Bera
Słowa kluczowe
pas drogowy, infrastruktura drogowa, specyfika zarządzania nieruchomościami drogowymi, system zarządzania, finansowanie dróg
Streszczenie
Codzienność zmusza nas do przemieszczania się z miejsca na miejsce. Odbywa się to przede wszystkim po drogach publicznych. Artykuł jest próbą rozważań nad tym, jakimi składnikami zarządza administracja drogowa, jakie zadania ma do zrealizowania oraz z jakich źródeł istnieje możliwość czerpania środków finansowych na ich realizację. Po akcesji do struktur Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości pozyskania środków i administracja drogowa stara się je jak najlepiej wykorzystać.
Strony
59-68
Cytowanie
Kocur-Bera, K. (2011). SPECYFIKA FINANSOWANIA SIECI DROGOWYCH. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10(2), 59-68.
Pełny tekst