Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Tytuł
ROZWÓJ LOKALNY NA PRZYKŁADZIE GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z DUŻYM MIASTEM
Autor
Anna Kluska
Słowa kluczowe
kapitał ludzki, rozwój lokalny, rozwój społeczno-gospodarczy, migracje ludności
Streszczenie
W artykule przedstawiono procesy demograficzne zachodzące w trzech gminach sąsiadujących bezpośrednio z Wrocławiem w gm. Długołęka, gm. Czernica oraz gm. Siechnice. Określono również rozwój społeczno-gospodarczy, analizując wiele aspektów funkcjonowania gminy i jej mieszkańców. Rozwój ten opisano cechami prognostycznymi, dobranymi według określonego kryterium. Podjęto próby wykazania zależności między rozwojem kapitału ludzkiego a rozwojem lokalnym.
Strony
47-58
Cytowanie
Kluska, A. (2011). ROZWÓJ LOKALNY NA PRZYKŁADZIE GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z DUŻYM MIASTEM. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10(2), 47-58.
Pełny tekst