Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Tytuł
OCENA ŻMUDZKIEGO PARKU NARODOWEGO POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I KULTUROWYM
Autor
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
Słowa kluczowe
ocena, elementy kulturowe i przyrodnicze, Żmudzki Park Narodowy, Litwa
Streszczenie
Celem pracy była ocena walorów przyrodniczo-kulturowych Żmudzkiego Paku Narodowego. Park położony jest w części północno-zachodniej Litwy. Badania przeprowadzono w 20l0 r. Metodyka badań obejmowała badania terenowe i kameralne. Park podzielono na jednostki krajobrazowe. Wykonano waloryzację przyrodniczo-krajobrazową wg metody Żarskiej [2005). Sformułowano kryteria oceny i bonitację punktową. Na podstawie badań wyróżniono obszary o bardzo wysokich, wysokich i średnich walorach przyrodniczo-kulturowych. Obszary o małych walorach środowiska przyrodniczego i kulturowego na badanym obszarze nie występowały.
Strony
39-45
Cytowanie
Fornal-Pieniak, B., Wysocki, C. (2011). OCENA ŻMUDZKIEGO PARKU NARODOWEGO POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM I KULTUROWYM. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10(2), 39-45.
Pełny tekst