Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Tytuł
PORÓWNANIE PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Z PLANEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DLA POLSKI NA LATA 2004-2006 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Autor
Małgorzata Dudzińska
Słowa kluczowe
obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20l3, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-200
Streszczenie
Rozwój obszarów wiejskich jest wyjątkowo ważną gałęzią polityki Unii Europejskiej, ponieważ ponad połowa ludności państw członkowskich zamieszkuje tereny wiejskie, które stanowią ponad 90% ich powierzchni. Rozwój obszarów wiejskich jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich... 2004 (PROW 2004-200 ) i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... 20l0 (PROW 2007-20l3) są dokumentami, w których określono cele, zasady i priorytety wspierające działania tego typu. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic między tymi dokumentami oraz dokonanie analizy wykorzystania środków finansowych pochodzących z tych programów przez województwa.
Strony
21-37
Cytowanie
Dudzińska, M. (2011). PORÓWNANIE PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Z PLANEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DLA POLSKI NA LATA 2004-2006 PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10(2), 21-37.
Pełny tekst