Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
WYBRANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W PARKACH DWORSKICH
Autor
Zuzanna Borcz, Monika Czechowicz
Słowa kluczowe
wieś, park dworski, mała architektura ogrodowa.
Streszczenie
Na przestrzeni dziejów parki ulegały zmianom. Od starożytnych ogrodów władców, przez średniowieczne ogrody i wirydarze klasztorne do wspaniałych założeń parkowych renesansu i baroku. Nowe podejście do sztuki ogrodowej zaznacza się w formie ogrodów romantycznych i krajobrazowych. W parkach i ogrodach często występowały elementy małej architektury, jak sarkofagi, mostki, altany i pomniki. Przy rewaloryzacji parku wymagają one specjalnej uwagi, gdyż zdobią park i świadczą o epoce, w której powstały. Na Dolnym Śląsku we wsiach występowały często parki dworskie. W badanych gminach: Długołęka, Prusice i Sobótka, 45,5% wsi miało parki. Obecnie wiele z nich jest zniszczonych, jednak część może być rewaloryzowana, łącznie z drobnymi formami architektonicznymi. Jako przykład przedstawiono takie elementy małej architektury, jak: sarkofag, altanę oraz rzeźby tradycyjne i nowoczesne.
Strony
147-157
Cytowanie
Borcz, Z., Czechowicz, M. (2002). WYBRANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W PARKACH DWORSKICH. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 147-157.
Pełny tekst