Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
ROZWÓJ SIECI WIELKOPRZESTRZENNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH ASPEKCIE RACJONALNEJ POLITYKI REGIONALNEJ
Autor
Anna Elżbieta
Słowa kluczowe
gospodarowanie przestrzenią, rozwój wielkoprzestrzennych obiektów handlowych, metoda ankietowa, prognozy.
Streszczenie
W pracy przedstawiono tendencje rozwojowe w kraju sieci nowoczesnych obiektów handlowych, w szczególności hipermarketów jak również zanalizowano ich rozwój na obszarze Olsztyna na podstawie badań ankietowych. Wyniki badań mogą posłużyć sprecyzowaniu potrzeb, jakie wiążą się z prowadzeniem racjonalnej polityki przestrzennej na obszarze miasta i regionu.
Strony
135-145
Cytowanie
Elżbieta, A. (2002). ROZWÓJ SIECI WIELKOPRZESTRZENNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH ASPEKCIE RACJONALNEJ POLITYKI REGIONALNEJ. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 135-145.
Pełny tekst