Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
ZAZIELENIENIE DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ - PRZYJĘCIE MODELU DZIAŁKI ORAZ STUDIUM PROJEKTOWE
Autor
Tomasz Malczyk
Słowa kluczowe
wieś, działka siedliskowa, tereny zieleni, projektowanie zieleni
Streszczenie
Zmieniające się warunki zabudowy oraz pogarszające się warunki środowiskowe sprawiają, że na zazielenienie osiedli wiejskich należy spojrzeć bardziej rygorystycznie. Dotyczy to najbardziej wsi podmiejskich niejednokrotnie usytuowanych wzdłuż dróg obciążonych wzmożonym ruchem samochodowym. Małe działki budowlane oraz duża gęstość zabudowy sprawiają, że brakuje miejsca na zieleń, szczególnie wysoką. Na działce siedliskowej należy zapewnić m.in. warunki dobrego nasłonecznienia, przewietrzania i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i hałasem.
Strony
127-134
Cytowanie
Malczyk, T. (2002). ZAZIELENIENIE DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ - PRZYJĘCIE MODELU DZIAŁKI ORAZ STUDIUM PROJEKTOWE. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 127-134.
Pełny tekst