Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
LASY W PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Autor
Jadwiga Michalczyk
Słowa kluczowe
lesistość, województwo lubelskie, metoda względnych odchyleń, kartogram
Streszczenie
Poznanie lesistości staje się pierwszoplanowe przy podejmowaniu działań społeczno-gospodarczych w kontekście strategii trwałego rozwoju. W czasie, gdy w kraju powstały i nadal są kształtowane podstawy nowej samorządności regionalnej, podjęto próbę statystyczno-kartograficznej oceny lesistości województwa lubelskiego. Analizy dokonano na podstawie danych statystycznych. Stosując założenia metody względnych odchyleń, oceniono lesistość gmin województwa lubelskiego na tle średniej w województwie i w kraju oraz zbadano dynamikę lesistości w okresie 1995-2001. Wyniki przedstawiono w formie kartogramów powierzchniowych. Drugorzędnym celem artykułu jest nowe spojrzenie na starą metodę powstałą w odmiennych warunkach przetwarzania informacji i ukazanie możliwości przedstawiania wyników w nowej formie jako bliźniacze mapy komplementarne, z których jedna przedstawia obszary “uprzywilejowane”, druga zaś obszary “upośledzone” z punktu widzenia badanego zjawiska.
Strony
113-125
Cytowanie
Michalczyk, J. (2002). LASY W PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 113-125.
Pełny tekst