Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
ZASADY OKREŚLANIA WIELKOŚCI POWIERZCHNI GRUNTU NIEZBĘDNEGO DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
Autor
Sebastian Banaszek
Słowa kluczowe
nieruchomość, nieruchomość ułomna, powierzchnia działki, minimalna powierzchnia działki.
Streszczenie
Przedmiotem badań były nieruchomości ułomne powstałe w wyniku procesu prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Skarbu Państwa i gmin. Badania wykonane na terenie dwóch obrębów ewidencyjnych Olsztyna wykazały, że 85% nieruchomości na badanym obszarze jest nieruchomościami ułomnymi. Dalsze badania wykazały, że trudne jest całkowite wyeliminowanie tego zjawiska. Możliwa jest jednak znaczna jego redukcja, co w sposób korzystny wpłynie na funkcjonalność i samowystarczalność zarówno pojedynczych nieruchomości, jak i całego badanego obszaru.
Strony
101-111
Cytowanie
Banaszek, S. (2002). ZASADY OKREŚLANIA WIELKOŚCI POWIERZCHNI GRUNTU NIEZBĘDNEGO DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 101-111.
Pełny tekst