Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
ZASADY MODELOWANIA WYDZIELENIA CENY GRUNTU Z CENY CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI W WYCENIE MASOWEJ
Autor
Radosław Wiśniewski
Słowa kluczowe
wydzielenie ceny gruntu, modele rozdzielenia, modele regresji wielokrotnej.
Streszczenie
Przedmiotem badań było zestawienie oraz ocena zastosowania modeli wydzielenia ceny gruntu z ceny całej nieruchomości. Problem rozdzielenia cen zrealizowano przez zastosowanie metod uproszczonych oraz modeli regresji wielokrotnej. Modelowanie wydzielenia ceny gruntu jest procesem ważnym w świetle procesów wyceny masowej. Uzyskane wyniki pozwalają z dokładnością ok. 15% wydzielać ceny gruntu z cen całych nieruchomości.
Strony
89-100
Cytowanie
Wiśniewski, R. (2002). ZASADY MODELOWANIA WYDZIELENIA CENY GRUNTU Z CENY CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI W WYCENIE MASOWEJ. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 89-100.
Pełny tekst