Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
ANALIZA STATYSTYSTYCZNA KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W LATACH 1996 - 1999
Autor
Agnieszka Bitner, Marek Ptak
Słowa kluczowe
nieruchomość gruntowa, trend, struktura transakcji, dynamika rynku.
Streszczenie
Artykuł przedstawia analizę statystyczną wybranych własności krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Badaniami objęto 6500 transakcji z okresu od stycznia 1996 do grudnia 1999 roku. Dokonano wstępnej analizy struktury transakcji ze względu na przeznaczenie. Wyznaczono trend wzrostu cen dla gruntów przeznaczonych pod niskie budownictwo mieszkaniowe. Analiza trendu pokazała, że rynek znajdował się wówczas w fazie rozwoju.
Strony
79-87
Cytowanie
Bitner, A., Ptak, M. (2002). ANALIZA STATYSTYSTYCZNA KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W LATACH 1996 - 1999. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 79-87.
Pełny tekst