Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
CENA W TURYSTYCE WIEJSKIEJ JAKO STYMULANTA AKTYWIZACJI I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Autor
Jerzy Oleszek
Słowa kluczowe
aktywizacja wsi, turystyka wiejska, marketing regionu.
Streszczenie
Cena jest niewątpliwie miernikiem wartości produktu. Jej wartość musi jednak zapewniać możliwość zakupu. W turystyce wiejskiej jest to bardzo złożony i skomplikowany problem. Wartość produktu tworzą bowiem: wartość środowiska naturalnego, wartość atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wartość usługi (np. zakres usługi, standard obiektu, osobowość gospodarza i inne). Jednocześnie dla zintensyfikowania rozwoju turystyki wiejskiej, a w tym także i agroturystyki, właściwą rolę odgrywają także parametry wymierne. Powstaje problem: jakie stosować rozwiązania, by przy minimalnych kosztach cena za usługę miała wyraźną i jednoznaczną funkcję motywacyjną do korzystania z produktu. Jego rozwiązanie osiągnięto przez wykorzystanie procedur symulacyjnych dla różnych poziomów korzystania z usługi. Określono: interakcje cena a przychód, zakres dla wyboru wartości ceny przy relatywnych wartościach przychodu oraz mechanizm realizacji rabatu cenowego, tj. niższe ceny za usługę przy zwiększeniu poziomu frekwencji. Wyniki wskazują, że elementem stymulującym przychód jest przede wszystkim frekwencja korzystania z usługi, a w dalszej kolejności – wartość ceny produktu.
Strony
67-77
Cytowanie
Oleszek, J. (2002). CENA W TURYSTYCE WIEJSKIEJ JAKO STYMULANTA AKTYWIZACJI I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 67-77.
Pełny tekst