Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
GOSPODARKA PRZESTRZENNA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA I JEJ ZWIĄZKI Z ZARZĄDZANIEM
Autor
Andrzej Muczyński
Słowa kluczowe
gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu, strategia rozwoju gminy.
Streszczenie
Przedstawiono charakterystykę powiązań występujących między gospodarką przestrzenną a zarządzaniem, jako samodzielnymi dyscyplinami naukowymi. Zidentyfikowane związki pomiędzy wskazanymi naukami poprzedzono wyjaśnieniem istoty każdej z tych dyscyplin z uwzględnieniem stosowanych podejść badawczych. Szczególnie dużo uwagi poświęcono powiązaniom występującym w badaniach realizowanych na szczeblu gminy. Podkreślono funkcję strategii rozwoju gminy, jako modelu kształtowania rozwoju zrównoważonego. Model ten koordynuje i integruje rozwój społeczno-gospodarczy z zagospodarowaniem przestrzeni gminy.
Strony
17-31
Cytowanie
Muczyński, A. (2002). GOSPODARKA PRZESTRZENNA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA I JEJ ZWIĄZKI Z ZARZĄDZANIEM. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 17-31.
Pełny tekst