Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
GOSPODARKA PRZESTRZENNA JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRAKTYKI KSZTAŁTUJĄCA ŁAD PRZESTRZENNY
Autor
Ryszard Cymerman, Barbara Grządka, Luiza Tyszko
Słowa kluczowe
gospodarka przestrzenna, przestrzeń, ład przestrzenny, rozwój zrównoważony, osiągnięcia gospodarki przestrzennej.
Streszczenie
Artykuł ten jest próbą oceny dotychczasowego dorobku w zakresie gospodarki przestrzennej. Omówione w nim zostały podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki przestrzennej tj.: przestrzeń, ład przestrzenny, rozwój zrównoważony. Zestawiono również główne osiągnięcia gospodarki przestrzennej do których zalicza się: nowy kierunek kształcenia, definicja gospodarki przestrzennej, dorobek literatury, rozwój prawa, uwypuklenie roli społeczeństwa, myślenie ekologiczne, zainteresowanie obszarami wiejskimi, wypracowanie i weryfikacja systemu instrumentów i form realizacji celów gospodarki przestrzennej, uwzględnienie skutków ekonomicznych ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Strony
5-15
Cytowanie
Cymerman, R., Grządka, B., Tyszko, L. (2002). GOSPODARKA PRZESTRZENNA JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRAKTYKI KSZTAŁTUJĄCA ŁAD PRZESTRZENNY. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 5-15.
Pełny tekst