Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 10 (1) 2011
Streszczenia
Wybierz numer

TytułAnaliza błędów generowanych podczas pomiaru szczegółów sytuacyjnych metodą GPS RTK
AutorKamil Kowalczyk
Strony5–22
Słowa kluczowepomiary szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych, GPS RTK, punkt niedostępny, błędy RTK
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem niniejszej pracy jest opisanie źródeł błędów mających lub mogących mieć wpływ na jakość wyznaczenia współrzędnych szczegółów sytuacyjnych podczas ich pomiaru metodą GPS RTK z punktu widzenia użytkownika. Źródła błędów podczas pomiaru szczegółów sytuacyjnych można podzielić na dwie grupy. Pierwsze to te, na które jako użytkownik systemu nie mamy wpływu. Do tej grupy można zaliczyć m.in. błędy wynikające z samej dokładności działania GPS, a także te związane z zastosowaniem metody pomiaru, np. RTK. Do drugiej grupy błędów można zaliczyć te, które powstają podczas właściwego pomiaru takie jak: nieprostopadłość tyczki, niecentryczne jej ustawie- nie nad mierzonym szczegółem, zły dobór punktów wpasowania na istniejącą osnowę itp. W pracy omówiono szczegółowo przyczyny powstawania błędów należących do obu grup, oceniono ich wpływ na ostateczną wartość współrzędnych oraz opisano możliwości ich ograniczenia lub eliminacji.
Pokaż

TytułCharakterystyczny kształt działek ewidencyjnych na terenach zurbanizowanych – analiza struktury morfologicznej miast
AutorAgnieszka Bitner
Strony23–32
Słowa kluczowedziałka ewidencyjna, struktura morfologiczna miast, kształt działki, tereny zurbanizowane, obwód i pole działki
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest dwuwymiarowa struktura powstała w wyniku podziału obszaru na działki ewidencyjne. Określenie zależności między obwodem a polem powierzchni działek pozwoliło na scharakteryzowanie typowego kształtu działek na terenach zurbanizowanych. Analizą objęto następujące miasta: Kraków, Zakopane, Starogard Gdański, Bytom oraz Malmö w Szwecji. Zależność obwodu działki, L, od pola powierzchni, S, dla tych miast opisana jest relacją L = A S , gdzie A = 6,28 ± 0,27. Dla analizowanych pięciu obszarów miejskich typowa działka jest prostokątem o stosunku długości boków równym w przybliżeniu 1:8.
Pokaż

TytułASG-EUPOS w terenach przygranicznych
AutorJarosław Bosy, Krzysztof Krzeszowski
Strony33–42
Słowa kluczoweGBAS, GNSS, ASG-EUPOS, EUPOS, CZEPOS
StreszczeniePokaż streszczenie
Uruchomienie przez GUGiK z początkiem czerwca 2008 r. wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania na obszarze Polski ASG-EUPOS dało możliwość wykonania prac geodezyjnych na obszarze całego kraju. System ASG-EUPOS został zrealizowany w ramach europejskiego projektu EUPOS. Jednym z założeń projektu EU- POS jest stosowanie ujednoliconych standardów technicznych w systemach wszystkich krajów członkowskich. Ma to zapewnić jednorodne pozycjonowanie na całym obszarze działania systemu EUPOS, także w terenach przygranicznych, gdzie poleganie jedynie na stacjach referencyjnych pojedynczego kraju skutkowałoby pogorszeniem jakości wyznaczeń. Jednakże wykonywanie pomiarów w terenach, gdzie do wyznaczenia pozycji oprócz krajowych stacji referencyjnych niezbędne jest też korzystanie ze stacji zagranicznych, budzi pewne obawy co do rzetelności wyznaczeń, jak również integracji systemu ASG-EUPOS i systemów zagranicznych z krajową osnową geodezyjną. W pracy opisane zostały systemy GBAS, a w szczególności założenia ogólne i standardy techniczne europejskiego systemu EUPOS oraz szczegółowe opisy jego polskiej i czeskiej realizacji, odpowiednio systemu ASG-EUPOS i systemu CZEPOS. Opracowana została koncepcja przeprowadzenia badań w zakresie weryfikacji działania serwisów systemu ASG-EUPOS w terenach przygranicznych. W myśl tej koncepcji wykonane zostały prace pomiarowe na obszarze o charakterystyce badanego problemu. Na ich podstawie przeprowadzona została analiza dokładności pozycjonowania z wykorzystaniem poszczególnych serwisów systemu ASG-EUPOS i zagranicznych stacji referencyjnych względem danych katalogowych. Dodatkowo przeprowadzona została praktyczna weryfikacja zaleceń zawartych w projekcie wytycznych technicznych G-1.12.
Pokaż