Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 11 (2) 2012     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZAGADNIENIE EFEKTU WARSTWY BRZEGOWEJ W LINIOWO-SPRĘŻYSTEJ PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ O POPRZECZNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
AutorMonika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev
Strony3–10
Słowa kluczowepoprzeczna gradacja własności, asymptotyczny wariant modelowania tolerancyjnego – homogenizacja lokalna, efekt warstwy brzegowej
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozpatrzono zagadnienie efektu warstwy brzegowej w wielowarstwowej przegrodzie budowlanej charakteryzującej się poprzeczną gradacją własności dla zagadnienia stacjonarnego. Każda warstwa rozpatrywanej przegrody zbudowana jest z dwóch izotropowych, jednorodnych, sprężystych materiałów. Rozwiązanie bez uwzględnienia efektu warstwy brzegowej ograniczono do jednowymiarowego zagadnienia w ramach wariantu asymptotycznego modelowania tolerancyjnego – homogenizacji lokalnej. Równania efektu warstwy brzegowej przedstawiono w ramach modelu tolerancyjnego.
Pokaż

TytułSTATYSTYCZNE IDENTYFIKACJE WARSTW GRUNTÓW NA PODSTAWIE SONDOWAŃ GEOTECHNICZNYCH
AutorSimon Rabarijoely, Paweł Sujka
Strony11–23
Słowa kluczoweklasyfikacja gruntów, sondowania CPT i DMT, analiza statystyczna
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawione zostały ogólne zasady wydzielenia warstw gruntów na podstawie sondowań geotechnicznych. Zestawiono wyniki badań CPT oraz DMT z kampusu SGGW, a także wyznaczono w podłożu warstwy geotechniczne. Na podstawie wyników z badań laboratoryjnych, przede wszystkim analizy uziarnienia, rozpoznano rodzaj gruntu i porównano z danymi określonymi w badaniach terenowych. Przeprowadzono również analizę statystyczną danych z badań terenowych. Dodatkowo przedstawiono różnice w klasyfikacji gruntów według polskiej normy PN-86/B-02480 i normy europejskiej PN-EN ISO 14688.
Pokaż

TytułWYKORZYSTANIE SONDY CPTU 15 cm2 DO BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
AutorMarek Bajda, Marcin Biliniak, Mariusz Lech
Strony25–33
Słowa kluczowebadania terenowe, sondowania CPTU, CPTU 15 cm2
StreszczeniePokaż streszczenie
Wyznaczenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje profesjonalne badania terenowe i laboratoryjne gruntu. W praktyce inżynierskiej coraz bardziej popularnym urządzeniem stosowanym do badań terenowych podłoża gruntowego jest sonda statyczna CPTU. Wytyczne i zalecenia dotyczą tylko sondy o powierzchni stożka 10 cm2, ale dopuszczają też do użycia m.in. sondę o powierzchni stożka 15 cm2. W przypadku wykorzystywania stożków CPTU o różnych rozmiarach pojawia się problem wpływu wielkości sondy na uzyskiwane w trakcie sondowania wyniki. W artykule przedstawiono oraz przeanalizowano wyniki uzyskane w trakcie badań dwiema końcówkami piezometrycznymi: standardową o powierzchni stożka 10 cm2 oraz sondą o powierzchni stożka 15 cm2.
Pokaż

TytułGŁÓWNE ZALECENIA W PROJEKTOWANIU NISKOENERGOCHŁONNYCH DOMÓW WIEJSKICH
AutorMirosława Górecka
Strony35–42
Słowa kluczowedom wiejski, energooszczędność, elementy funkcjonalno-przestrzenne
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono główne zalecenia w projektowaniu niskoenergochłonnych domów wiejskich, uwzględniające rozwiązania architektoniczne. Zwrócono uwagę na kształtowanie ich elementów funkcjonalno-przestrzennych, takich jak: bryła, w tym forma przestrzenna dachu, układ pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych, elementy struktury budynku z wykorzystaniem właściwości gruntu jako izolatora i akumulatora ciepła oraz usytuowanie domu na działce wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia.
Pokaż

TytułLITURGICZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA WNĘTRZ CERKWI
AutorKrzysztof Woźniak
Strony43–56
Słowa kluczowearchitektura sakralna, cerkwie, świątynie wschodnie
StreszczeniePokaż streszczenie
Powojenna architektura cerkiewna w Polsce zasadniczo tworzona jest w dwóch konwencjach – o formach konsekwentnie nawiązujących do tradycyjnych oraz o formach od tych wzorców zdystansowanych. W artykule przedstawiono sposób kształtowania wnętrz cerkwi pierwszego typu. Skoncentrowano się na pełnionej przez nie funkcji liturgicznej oraz przybliżono związaną z tym symbolikę. Zauważono zjawisko zaniku tradycyjnego przeznaczenia prothesis, a także przejmowania funkcji proskomidionu przez sanktuarium.
Pokaż