Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 9 (4) 2010     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWPŁYW STRUKTURY GRADIENTOWEJ NA WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH
AutorMonika Wągrowska, Joanna Witkowska-Dobrev
Strony5–13
Słowa kluczowemateriałtypu FGM, podłużna gradacja własności, modelowanie asymptotyczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem rozważań jest wielowarstwowa przegroda zbudowana z kompozytu o funkcyjnej gradacji własności, charakteryzująca się podłużną gradacją materiału (FGM – Functionally Graded Materiale). Każda z warstw kompozytu składa się z dwóch izotropowych jednorodnych składników, będących w płaskim stanie odkształcenia.
Pokaż

TytułEFEKT WARSTWY BRZEGOWEJ W WARSTWOWEJ PRZEGRODZIE O POPRZECZNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
AutorOlga Szlachetka, Monika Wągrowska
Strony15–23
Słowa kluczowemateriał o funkcyjnej gradacji własności, przewodnictwo ciepła, modelowanie asymptotyczne, efekt warstwy brzegowej
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozpatrzono stacjonarne, jednowymiarowe zagadnienie przewodnictwa ciepła z uwzględnieniem wpływu efektu warstwy brzegowej na rozkład pól temperatury w warstwowej przegrodzie o poprzecznej gradacji własności. Przegroda zbudowana jest z dwóch jednorodnych, izotropowych przewodników ciepła.
Pokaż

TytułOCENA STATECZNOŚCI NASYPU NA PODŁOŻU ORGANICZNYM Z WYKORZYSTANIEM BADAŃ DMT
AutorPaweł Galas
Strony25–34
Słowa kluczowewspółczynnik stateczności, badania dylatometryczne, grunty organiczne, budowa etapowa nasypu
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono obliczenia stateczności ogólnej zapory głównej zbiornika Nielisz, który ze względu na zalegające grunty organiczne wykonany został w dwóch etapach. Obliczenia stateczności wykonano dla poszczególnych etapów budowy nasypu, bazując na wynikach badań przeprowadzonych przez Katedrę Geoinżynierii oraz metodach analizy równowagi granicznej. Szczególną uwagę zwrócono na sposób wyznaczania wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu na podstawie badań dylatometrycznych oraz zastosowanie badań DMT do obliczeń stateczności ogólnej.
Pokaż

TytułOCENA ZACHOWANIA SIĘ NASYPU HYDROTECHNICZNEGO NA PODŁOŻU ORGANICZNYM W OKRESIE BUDOWY I EKSPLOATCJI
AutorDariusz Kiziewicz
Strony35–46
Słowa kluczowewytrzymałość na ścinanie, grunty organiczne, obrót kierunków naprężeń głównych
StreszczeniePokaż streszczenie
W dobie mających ostatnio miejsce również w Polsce powodzi szczególną uwagę zwraca się na obiekty gospodarki wodnej. Jednym z nich jest zapora czołowa zbiornika Nielisz, którego jednym z głównych zadań jest ochrona przed wezbraniami powodziowymi dorzecza górnego Wieprza. Artykuł przedstawia wyniki obliczeń numerycznych zachowania się zapory zbiornika Nielisz przy wykorzystaniu programu Plaxis i zastosowaniu modelu Modified Cam-Clay dla zalegającego poniżej namułu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie kształtu i rozmiarów stref koncentracji przemieszczeń oraz kątów obrotu kierunków naprężeń głównych, które można tam zaobserwować. Dostępność urządzeń pozwalających na rozpoznanie anizotropii właściwości mechanicznych gruntów jest obecnie wyraźnie ograniczona. Rozwiązaniem wydaje sięokreślenie proporcji między war-tościami parametrów wytrzymałościowych uzyskanych z badań trójosiowych przy standardowej ścieżce obciążenia z wartościami tych parametrów przy innych ścieżkach naprężenia lepiej odwzorowujących warunki in situ.
Pokaż

TytułWPŁYW ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKÓW WODNYCH STERNA I BOLOMEYA NA KLASY KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ
AutorBartłomiej Kalinowski, Konrad Podawca
Strony47–56
Słowa kluczowebeton; mieszanka betonowa, konsystencja, Ve-Be, opad stożka
StreszczeniePokaż streszczenie
Głównym zagadnieniem, jakiemu poświęcony został artykuł, było badanie konsystencji mieszanek betonowych zaprojektowanych zgodnie z normą PN-B-06250, a następnie odniesienie otrzymanych wyników do przedziałów klas konsystencji zawartych w normie PN-EN 206-1. Kolejnym celem było zweryfi kowanie zasadności stosowania wskaźników wodnych Sterna i Bolomeya w kontekście otrzymania założonej klasy konsystencji mieszkanek betonowych. Prace laboratoryjne poprzedzone zostały wykonaniem szczegółowych obliczeń, dotyczących doboru poszczególnych składników betonu.
Pokaż