Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 9 (3) 2010     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułO PEWNEJ METODZIE OBLICZANIA PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH W KSZTAŁCIE WYDRĄŻONEGO ŚCIĘTEGO STOŻKA
AutorJacek Jaworski
Strony3–15
Słowa kluczowesłup stalowy, okres drgań własnych, pierwsza częstość drgań własnych
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy wyprowadzono wzory na pierwszą częstość drgań własnych (giętnych) stalowego słupa w kształcie wydrążonego ściętego stożka (rury stożkowej) o zmiennej grubości ścianki. Zastosowano pewien przybliżony sposób wyznaczania okresu drgań własnych słupa lub innej konstrukcji typu wieżowego. Uzyskane rozwiązanie zawiera całki, dla których nie jest znane rozwiązanie ogólne, konieczne jest ich obliczenie numeryczne. Rozwiązano także przypadek rury stożkowej o stałej grubości ścianki.
Pokaż

TytułPRZESZKLENIA W ARCHITEKTURZE NISKOENERGOCHŁONNEGO MAŁEGO DOMU MIESZKALNEGO
AutorMirosława Górecka
Strony17–26
Słowa kluczowearchitektura budynku, energooszczędność, powierzchnie przeszklone
StreszczeniePokaż streszczenie
Oszczędzanie energii w dawnych małych domach mieszkalnych dokonywało się poprzez ich odpowiednie usytuowanie, prostą architekturę oraz małą powierzchnię okien, przez które następowały znaczne straty ciepła. W obecnych czasach nie ma już takich ograniczeń. Można realizować niskoenergochłonne domy i jednocześnie optymalnie przeszklone i otwarte na otoczenie. Dzięki szybom o korzystnej termoizolacyjności, zmniejszającej wielkość strat cieplnych z ogrzewanych wnętrz, oraz przepuszczalności promieniowania słonecznego możliwe jest wykonanie elewacji o dużych powierzchniach przeszklonych. W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania przeszkleń oraz ich rolę w pasywnym wykorzystaniu energii słonecznej, a przede wszystkim w kształtowaniu architektury niskoenergochłonnego małego domu mieszkalnego, z uwzględnieniem cieplarni oraz przeszklonych systemów fasadowych i dachowych.
Pokaż

TytułKSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO POPRZEZ AKTA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY SEROCK
AutorAgata Pawłat-Zawrzykraj, Karolina K. Swornik
Strony27–37
Słowa kluczoweplanowanie przestrzenne, ład przestrzenny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono akty planowania przestrzennego, stanowiące narzędzie kształtowania ładu przestrzennego gminy. Następnie przeanalizowano przykład gminy Serock, która wyróżnia się znacznym pokryciem obszaru gminy obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Problemem badawczym jest pytanie, czy realizacja tych planów gwarantuje rozwój przestrzenny gminy z zachowaniem zasad ładu przestrzennego.
Pokaż

TytułORGANIGRAM, CZYLI SCHEMAT ORGANIZACYJNY BUDOWY STADIONU NARODOWEGO
AutorAneta Ziółkowska
Strony39–49
Słowa kluczoweorganigram, struktura organizacyjna, schemat organizacyjny, więzi organizacyjne
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono rolę organigramu w zarządzaniu całym projektem. Pojęcie „organigram” wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza schemat organizacyjny. Funkcjonuje w naszym społeczeństwie od niedawna, gdy na polskim rynku zaczęły pojawiać się konsorcja polsko-niemieckie. W celu opisania jego roli przytoczono istotę struktury i schematu organizacyjnego. Zaprezentowane zostały typy więzi i zależności między elementami struktury organizacyjnej. Analizę przeprowadzono na przykładzie schematu organizacyjnego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.
Pokaż

TytułWARUNKI WILGOTNOŚCIOWE I ZNISZCZENIE KOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTÓW KORYT W EKSPERYMENTALNEJ TUCZARNI TRZODY CHLEWNEJ
AutorHenryk Żelazny
Strony51–57
Słowa kluczowekorozja elektrochemiczna, stal, koryto, tuczarnia
StreszczeniePokaż streszczenie
W budynkach do przemysłowego tuczu zwierząt, gdzie wilgotnośćwzględna powietrza wynosi 80–90%, a atmosfera zawiera znaczne ilości NH3, CO2 i H2S, istnieją warunki sprzyjające szybkiej korozji elementów stalowych. Badania przeprowadzone w eksperymentalnej tuczarni dotyczyły kształtowania się wilgotności względnej powietrza oraz stopnia zniszczenia stalowych elementów koryt, spowodowanego korozją elektrochemiczną. Prawie we wszystkich kojcach stwierdzono znaczne uszkodzenia wykonanych ze stali przegród, łącznie z kilkoma przypadkami zupełnego rozerwania prętów w miejscach ich największego skorodowania. Przyspieszenie tych procesów korozyjnych powodowała olbrzymia wilgotność powietrza w budynku w okresie jesienno-zimowym, przekraczająca nawet 80%.
Pokaż