Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 8 (3-4) 2009     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułCENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE WYDZIAŁU INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – „CENTRUM WODNE” SGGW
AutorAlojzy Szymański
Strony3–19
Słowa kluczoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, „Centrum Wodne”, baza naukowo-dydaktyczna Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska
StreszczeniePokaż streszczenie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, wpisując się w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, złożyła wniosek o do&#-1279;nansowanie bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni i po pozytywnej ocenie uzyskała do&#-1279;nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 13.1 priorytetu XIII Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. W ramach otrzymanej dotacji realizowany jest obecnie projekt: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW. W ramach tego projektu powstaje budynek, w którym zlokalizowanych jest 19 pracowni wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą. W otoczeniu Centrum Naukowo-Dydaktycznego zbudowano obiekt dydaktyczny – Park Wodny. Składa się on z modelu cieku wodnego połączonego ze zbiornikami tro&#-1279;cznymi i znajdującego ujście w końcowym zbiorniku wodnym. „Centrum Wodne” zostanie udostępnione pierwszym studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej z początkiem roku akademickiego 2010/2011.
Pokaż

TytułOBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH O ZMIENNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM CZĘŚĆ II. WYNIKI
AutorMarta Boniecka, Jacek Jaworski, Marcin Nycz
Strony21–31
Słowa kluczowesłup stalowy, okres drgań własnych, pierwsza częstość drgań własnych
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy dla wybranych przykładów przedstawiono wyniki obliczeń okresu drgań własnych słupów stalowych otrzymane ze wzorów wyprowadzonych w pierwszej części tego artykułu. Wyniki te dotyczą słupa w kształcie stożka ściętego, szczególnego przypadku wydrążonego stożka ściętego (rury stożkowej) i ściętych ostrosłupów prawidłowych – pełnych i wydrążonych. Wyniki obliczeń własnych porównano z obliczeniami według załącznika 2 do normy PN-77/B-02011 i obliczeniami wykonanymi w programie komputerowym ANSYS.
Pokaż

TytułANALIZA WPŁYWU WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI MOSTOWEJ NA JEJ STAN GRANICZNY
AutorMykhaylo Delyavskyy, Rafał Kamiński, Krystyna Spychalska
Strony33–47
Słowa kluczowekonstrukcja mostowa, kratownica przestrzenna, wzmocnienie konstrukcji
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy rozpatruje się konstrukcję mostową złożoną z płyty betonowej połączonej z węzłami pasa dolnego kratownicy przestrzennej. Konstrukcja jest podparta na sztywno w odległości 30 m. Analizuje się wpływ różnego rodzaju wzmocnień pomostu konstrukcji na nośność graniczną jej części kratowej. Rozwiązanie otrzymano metodą elementów skończonych, wykorzystując program Cosmos.
Pokaż

TytułROZWIĄZYWANIE BELEK O ZMIENNEJ SZTYWNOŚCI METODĄ RÓŻNIC SKOŃCZONYCH
AutorWiesław Buczkowski
Strony49–64
Słowa kluczowebelki o zmiennej sztywności, obciążenie temperaturą, metoda różnic skończonych
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono rozwiązania dla belek o zmiennej sztywności. Obliczenia wykonano metodą różnic skończonych. Pokazano sposób postępowania przy budowie macierzy układów równań przemieszczeniowych oraz przedstawiono rozwiązania dla kilku schematów statycznych belek o zmiennej sztywności, obciążonych w sposób masowy oraz różnicą temperatury między dolną i górną płaszczyzną belki. Przedstawione w pracy macierze ze współczynnikami o ogólnych oznaczeniach pozwalają w prosty sposób uzyskać rozwiązania dla belek o tym samym schemacie statycznym, ale o dowolnych sztywnościach.
Pokaż

TytułKONCEPCJA EKOLOGICZNEGO DOMU MIESZKALNEGO NA MAZOWSZU
AutorNorbert Dąbkowski, Dariusz Kiziewicz
Strony65–73
Słowa kluczowebudynek mieszkalny, architektura regionalna, budynek ekologiczny
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule została przedstawiona koncepcja ekologicznego budynku mieszkalnego, który łączy w sobie cechy nowoczesności oraz przeszłości. Budynek został zlokalizowany na południowym Mazowszu i z tego regionu czerpano wzorce architektury regionalnej. Wykorzystano aktualny stan wiedzy o materiałach budowlanych i wybrano najlepsze pod względem „ekologicznym”. Także zaproponowane wstępnie wyposażenie techniczne budynku należy do najnowocześniejszych rozwiązań „ekologicznych”.
Pokaż