Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 8 (1-2) 2009     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułOBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SŁUPÓW STALOWYCH O ZMIENNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM CZĘŚĆ I. WYPROWADZENIE WZORÓW
AutorMarta Boniecka, Jacek Jaworski, Marcin Nycz
Strony3–20
Słowa kluczowesłup stalowy, okres drgań własnych, pierwsza częstość drgań własnych
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy rozwinięto przybliżony sposób wyznaczania okresu drgańwłasnych konstrukcji wieżowych (według normy PN-77/B-02011), zastępując podziałsłupa na skończoną liczbę mas skupionych i sumowanie iloczynów mas i kwadratów ugięć przez całkowanie. Wyprowadzono wzory do obliczeń pierwszej częstości (okresu) drgań własnych dla słupów w kształcie ściętego stożka i ściętego ostrosłupa prawidłowego. Rozwiązano także szczególny przypadek słupów w kształcie rur stożkowych (o ściankach zbieżnych), kiedy tworzące stożka (lub ostrosłupa) zewnętrznego i wewnętrznego przecinają oś stożka (lub ostrosłupa) w tym samym punkcie. Przykłady obliczeń i porównanie wyników zostaną zamieszczone w drugiej części pracy.
Pokaż

TytułOCENA WRAŻLIWOŚCI SIŁY KRYTYCZNEJ PRĘTÓW ŚCISKANYCH NIEKONSERWATYWNĄ SIŁĄ OSIOWĄ
AutorWojciech Gilewski, Paulina Obara
Strony21–30
Słowa kluczowestateczność, siła niekonserwatywna, wrażliwość
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy poddano ocenie siłę krytyczną w pręcie wspornikowym poddanym działaniu niekonserwatywnej siły osiowej. Zastosowano statyczne i dynamiczne kryterium utraty stateczności przez bifurkację i flater. Wpływ parametru,α charakteryzującego obciążenie niekonserwatywne, przeanalizowano z punktu widzenia analizy wrażliwości.
Pokaż

TytułANALIZA NIEZAWODNOŚCI KONSTRUKCJI KRATOWEJ
AutorUrszula Radoń
Strony31–40
Słowa kluczowepunkt projektowy, funkcja gęstości prawdopodobieństwa, wskaźnik niezawodności
StreszczeniePokaż streszczenie
W 1974 roku Hasofer i Lind pokazali, że problem braku niezmienniczości, charakterystyczny dla wskaźnika Cornella, może być rozwiązany przez rozwinięcie funkcji granicznej w szereg Taylora wokół punktu leżącego na powierzchni granicznej (punkt linearyzacji nazywamy punktem projektowym). W pracy do wyznaczenia punktu projektowego i wskaźnika niezawodności Hasofera-Linda zastosowano algorytm iteracyjnej procedury Rackwitza-Fiesslera. Przeanalizowano, jak zmienia się wartość wskaźnika niezawodności Hasofera-Linda, a tym samym prawdopodobieństwo awarii konstrukcji kratowej w zależności od przyjętego typu rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej w miarę zbliżania się do wartości granicznej obciążenia.
Pokaż

TytułO WRAŻLIWOŚCI SIŁ WEWNĘTRZNYCH W BELKOWYM WIADUKCIE PODWIESZONYM DO ŁUKU NA ZMIANY PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KONSTRUKCJI
AutorWojciech Gilewski, Maciej Kieniewicz, Wojciech Radomski
Strony41–50
Słowa kluczowewrażliwość, most podwieszony, metoda elementów skończonych
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem rozważań jest wiadukt podwieszony do łuku. W trakcie projektowania konstrukcji zauważono, że siły w niektórych linach podwieszenia zmieniają się gwałtownie przy zmianach wzajemnego położenia pomostu i łuku, natomiast w innych linach tak dużych zmian nie obserwowano. Wyjaśnienia tego zjawiska poszukiwano na gruncie teorii wrażliwości. Wykazano, że wrażliwość sił w linach podwieszenia zależy od położenia lin w konstrukcji. W niektórych linach podwieszenia obserwuje się znacznie zwiększoną wrażliwość na nawet niewielkie zmiany parametrów geometrycznych zadania. Oznacza to konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na wzajemne relacje parametrów geometrycznych konstrukcji, zarówno w procesie projektowania, jak i przy wykonaniu obiektu.
Pokaż

TytułOBLICZENIOWE PROGNOZOWANIE WZROSTU MIKROGRZYBÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
AutorAleksandra Gryc, Jan Radoń, Agnieszka Sadłowska
Strony51–57
Słowa kluczowemikrogrzyby, program komputerowy, budynek, prognozowanie
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono obliczeniowy, biohigrotermiczny model wzrostu mikrogrzybów opracowany w Instytucie Fraunhofera Fizyki Budowli w Niemczech oraz program komputerowy o nazwie WUFI+ zbudowany przy udziale autora referatu. Program ten umożliwia obliczenie niestacjonarnego przebiegu temperatury i wilgotności na powierzchni przegród oraz oszacowanie na tej podstawie zagrożenia porażenia mikrogrzybami. Wykonano przykładowe obliczenia dla typowego budynku jednorodzinnego z wymaganą i ograniczoną, w celu zaoszczędzenia energii, wentylacją. Porównano przewidywany stopień zagrożenia mikrogrzybami dla obydwu tych przypadków.
Pokaż