Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Technologia Alimentaria
(Technologia Żywności i Żywienia) 7 (1) 2008
Streszczenia
Wybierz numer

TytułŹRÓDŁA NATURALNYCH PRZECIWUTLENIACZY
AutorEwa Cieślik, Elżbieta Sikora, Kinga Topolska
Strony5–17
Słowa kluczoweantyoksydanty, polifenole, źródła antyoksydantów w diecie
StreszczeniePokaż streszczenie
Intensywne procesy oksydacyjne zachodzące w organizmie człowieka prowadzą do powstawania reaktywnych form tlenu, które mogą uszkadzać komórki i tkanki ustrojowe. Stwierdzono, że endogenny system ochronny organizmu może być w tym wypadku wspierany przez naturalne związki antyoksydacyjne dostarczane z żywnością. Dokonano oceny produktów spożywczych jako potencjalnych źródeł antyoksydantów, z uwzględnieniem rodzaju dostarczanych przez nich związków i ich znaczenia w diecie różnych nacji.
Pokaż

TytułWPŁYW METODY PRZECHOWYWANIA ZIARNA KUKURYDZY NA PROCES SCUKRZANIA SKROBI I WYDAJNOŚĆ FERMENTACJI ETANOLOWEJ
AutorZbigniew Czarnecki, Harri Miettinen, Jacek Nowak, Włodzimierz Nowak, Katarzyna Szambelan
Strony19–27
Słowa kluczowewydajność etanolu, ziarno kukurydzy, chemiczna konserwacja
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy zastosowano metodę chemicznej konserwacji ziarna kukurydzy z użyciem preparatu na bazie kwasu mrówkowego i propionowego (KemiSile 2000 Plus). Przygotowano pięć prób: kontrolną (bez dodatków) oraz cztery próby z różnymi ilościami preparatu. Wszystkie próby przechowywano dwa miesiące. Zastosowane do fermentacji drożdże gorzelnicze pozwoliły na uzyskiwanie wydajności etanolu 86-93% w stosunku do teoretycznej z kukurydzy poddawanej bezciśnieniowemu parowaniu przed procesem zacierania. Produkcja etanolu była porównywalna z wydajnością po ciśnieniowym parowaniu ziarna (87-94% w stosunku do wydajności teoretycznej). Badano także jakość uzyskanych destylatów. Związkami ubocznymi występującymi w największych ilościach okazały się: aldehyd octowy, octan etylu, propanol, izobutanol i 3-metylo-1-butanol. Nie stwierdzono istotnych różnic w jakości destylatów, zarówno pomiędzy zastosowaną metodą bezciśnieniową i ciśnieniową parowania surowca, jak i dla poszczególnych prób konserwowanego ziarna.
Pokaż

TytułWPŁYW ODMIANY I NAWOŻENIA AZOTOWEGO PSZENICY DURUM NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA PRODUKCJI MAKARONU
AutorWiesław Koziara, Agnieszka Makowska, Wiktor Obuchowski, Hanna Paschke, Hanna Sulewska
Strony29–39
Słowa kluczowepszenica durum, nawożenie azotowe, parametry jakościowe, ziarno, mąka, surowce do produkcji makaronu
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy badano wpływ nawożenia azotowego na właściwości ziarna i mąki z pszenicy durum. Analizie poddano cztery odmiany pszenicy durum: Durabon, Durabonus, Duraprimus i Rusticano, pochodzące z Zakładu Doświadczalnego w Swadzimiu, należącego do Akademii Rolniczej w Poznaniu. W czasie wegetacji poletka nawożono azotem, stosując następujące jego dawki: 50 kg/ha, 100 kg/ha i 150 kg/ha. Dodatkowo analizowano ziarno nienawożone, uprawiane w tych samych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono istotny wpływ nazwożenia azotowego na takie cechy ziarna, jak twardość i szklistość. Wykazano także, że wraz ze wzrostem dawki azotu zwiększa się zawartość białka w mące oraz wydajność mokrego glutenu. Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu nawożenia azotowego na zawartość barwników żółtych w mące oraz na barwę ciasta makaronowego.
Pokaż

TytułMODYFIKACJA PROTEOLITYCZNA MĄK WYBRANYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
AutorBarbara Baraniak, Michał Świeca
Strony41–48
Słowa kluczowecynk, IMAC, peptydy, profil lipidowy, proteoliza, rośliny strączkowe
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy badano wpływ działania pepsyny (EC 3.4.1.1) i trypsyny (EC 3.4.4.4) na skład chemiczny mąk otrzymanych z nasion grochu odmiany ‘Piast’ i soczewicy odmiany ‘Anita’. W modyfikowanych mąkach znacząco zmienił się poziom białka i lipidów oraz zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych. W porównaniu z mąkami niepoddawanymi modyfikacji, zarówno w mąkach hydrolizowanych z użyciem trypsyny, jak i pepsyny, uległ obniżeniu poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz stosunek kwasu linolowego do oleinowego (ok. 40% dla grochu i 60% dla soczewicy). Badano także potencjalne możliwości zastosowania chromatografii powinowactwa na unieruchomionych jonach metali do rozdziału i oczyszczania peptydów. Profile rozdziału peptydów, wykonane na unieruchomionych jonach cynku (II), zależały od rodzaju rośliny i enzymu użytego w procesie hydrolizy, jak również od rodzaju zastosowanego czynnika immobilizującego jony metalu (kwasu iminodioctowego – IDA i ortofosfoseryny – OPS). Badane peptydy wykazywały na ogół słabe powinowactwo do unieruchomionych jonów cynku.
Pokaż

TytułZMIANY W PODAŻY ENERGII I PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W RACJACH POKARMOWYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW W LATACH 1989-2004
AutorTeresa Leszczyńska, Mirosław Pysz, Elżbieta Sikora
Strony49–58
Słowa kluczowepodaż składników odżywczych, emeryci i renciści, Rocznik statystyczny GUS
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem podjętych badań było określenie zmian w podaży energii, białka ogółem, białka zwierzęcego, tłuszczu ogółem i węglowodanów w racjach pokarmowych emerytów i rencistów zamieszkujących gospodarstwa domowe, w okresie początku i stabilizacji gospodarki rynkowej w Polsce, tj. w latach 1989-2004. Obliczenia wykonano na podstawie danych pochodzących z Roczników statystycznych GUS z lat 1990-2005 z działu Budżety gospodarstw domowych. Racje pokarmowe emerytów i rencistów cechowała w badanym okresie nadmierna podaż energii (150% normy) i tłuszczów (200% normy). Nadmierna podaż tłuszczu w racjach pokarmowych mogła być wynikiem nieuwzględniania w zastosowanej metodzie badawczej strat zużytego tłuszczu w wyniku smażenia oraz 10% nieuniknionych strat, które dodatkowo mogły podwyższać obliczone pokrycie normy dla białek i węglowodanów ogółem. Na przestrzeni badanych lat zaobserwowano tendencję spadkową w podaży wszystkich omawianych składników odżywczych oraz energii, największą w wypadku węglowodanów, a najmniejszą w wypadku białka.
Pokaż

TytułWPŁYW NAPARÓW HERBAT NA WZROST WYBRANYCH BAKTERII ISTOTNYCH DLA UKŁADU POKARMOWEGO
AutorMagdalena Michalczyk, Agnieszka Zawiślak
Strony59–65
Słowa kluczoweherbata, właściwości antybakteryjne, LAB, siła redukująca
StreszczeniePokaż streszczenie
Napary herbaciane konsumowane regularnie i w dużych ilościach mogą odgrywać rolę w modelowaniu mikroflory jelit lub zapobieganiu chorobom bakteryjnym. W pracy badano wpływ różnych rodzajów herbat (czarnej, zielonej i pu-erh) na wzrost Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides, Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Salmonella enteritidis. Zależność pomiędzy właściwościami antyoksydacyjnymi i antybakteryjnymi określano, oznaczając zawartość związków polifenolowych i siłę redukującą naparów, natomiast szybkość wzrostu bakterii mierzono, obliczając czas generacji pomiędzy 2 i 6 godziną inkubacji. Staphylococcu aureus był najbardziej wrażliwy na dodatek herbat do podłoży. Pośród bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus casei wykazywał największą wrażliwość głównie w stosunku do ekstraktów herbaty czarnej i pu-erh. Wartość siły redukującej nie w pełni korespondowała z zawartością polifenoli i właściwościami antymikrobiologicznymi ekstraktów.
Pokaż