Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Technologia Alimentaria
(Technologia Żywności i Żywienia) 5 (1) 2006
Streszczenia
Wybierz numer

TytułGRZYBY JADALNE JAKO ŹRÓDŁO CENNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH
AutorEmilia Bernaś, Grażyna Jaworska, Zofia Lisiewska
Strony5–20
Słowa kluczowegrzyby jadalne, wartość odżywcza, wielkość spożycia, produkcja
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa krajowego i zagranicznego dotyczącego składu chemicznego grzybów jadalnych, zarówno uprawnych, jak i zbieranych ze stanowisk naturalnych. 100 g świeżych grzybów zawiera 5,3-14,8 g suchej masy, 1,5-6,7 g węglowodanów, 1,5-3,0 g białka oraz 0,3-0,4 g tłuszczu. Grzyby są cennym źródłem składników mineralnych, szczególnie potasu, fosforu i magnezu oraz witamin z grupy B, głównie witaminy B2 i B3, a także witaminy D. Za aromat omawianych surowców odpowiedzialnych jest około 150 związków zapachowych. Grzyby mogą być źródłem metali ciężkich i substancji promieniotwórczych. Ponadto są w nich obecne liczne enzymy.
Pokaż

TytułCHIRALNOŚĆ A NATURA ŻYWNOŚCI AUTENTYCZNOŚĆ ZAPACHU
AutorRenata Zawirska-Wojtasiak
Strony21–36
Słowa kluczowezwiązki chiralne, enancjomery, żywność naturalna, zapach, kontrola autentyczności
StreszczeniePokaż streszczenie
Zjawisko chiralności, które jest powszechne w przyrodzie, dotyczy także składników żywności. Wynikiem chiralnej struktury związków chemicznych jest występowanie izomerów optycznych, czyli enancjomerów. Źródłem optycznie czynnych substancji są wyłącznie organizmy żywe, które wytwarzają najczęściej w znacznej przewadze jeden z izomerów. Chiralne są białka i węglowodany: aminokwasy występują w białkach tylko w formie L, podczas gdy weglowodany zbudowane są z D-sacharydów. Enancjomery mogą wykazywać zróżnicowane zachowanie w reakcjach z biologicznie aktywnymi związkami organizmów żywych. Chiralna struktura białek okazała się istotna zarówno w odbiorze wrażeń smakowych, jak i w percepcji zapachu. Najbardziej charakterystyczne jest zjawisko chiralności wśród związków zapachowych. Wiele istotnych dla aromatu związków występuje w naturze w formie dwóch izomerów, ze znaczną przewagą jednego z nich, przy czym stosunek tych izomerów jest specyficzny i stały. Enancjomery związków zapachowych mogą różnić się intensywnością i charakterem zapachu. Zjawisko chiralności było znane od połowy XIX wieku, stanowiło jednak poważny problem analityczny. Dopiero rozwój metod pozwalających na rozdział izomerów optycznych stworzył możliwość poznania jego powszechności i znaczenia w organizmach żywych. Wykorzystanie coraz bardziej udoskonalonych technik analitycznych w kontroli chiralnej natury składników żywności może służyć do wykrywania zafałszowań, a w szczególności do ustalania autentyczności aromatów.
Pokaż

TytułPROGNOZOWANIE STABILNOŚCI KREMÓW EMULSYJNYCH TYPU ADVOCAAT NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW OCENY
AutorTomasz Tarko
Strony37–45
Słowa kluczowestabilność likierów jajowych, kremy emulsyjne
StreszczeniePokaż streszczenie
Próby opracowania testu prognozowanej trwałości kremów typu Advocaat wykazały, że bardziej skuteczna w przeprowadzaniu szybkiej destabilizacji była metoda wirówkowa. Pomiary przewodności, średnicy kuleczek lipidowych oraz naruszenie równowagi emulsji z udziałem MgSO4 mogą być również wykorzystane jako pomocnicze wskaźniki oceny prognozowanej trwałości alkoholowych emulsji jajowych. Warunkiem określenia wiarygodnego czasu stabilności kremów jest równoczesne wykonanie kilku testów.
Pokaż

TytułWPŁYW WYBRANYCH DODATKÓW NA TRWAŁOŚĆ BARWY ALKOHOLOWYCH KREMÓW EMULSYJNYCH
AutorTomasz Tarko, Tadeusz Tuszyński
Strony47–60
Słowa kluczowekrem emulsyjny, stabilność barwy, dodatki do żywności
StreszczeniePokaż streszczenie
Wprowadzanie do kremów składników przeciwutleniających (szczególnie tokoferolu w ilości 0,1%) przyczynia się do ograniczenia rozkładu związków odpowiedzialnych za barwę wyrobu (głównie karotenoidów), oznaczanych metodami spektrofotometrycznymi. Zastosowana modyfikacja nie spowalnia jednak całkowicie brunatnienia Advocaatów (wizualna ocena barwy) w czasie przechowywania. Za negatywną zmianę barwy kremów odpowiedzialne są raczej składniki powstające podczas nieenzymatycznego brunatnienia w wyniku reakcji Maillarda. Odpowiedni wzorzec barwy kremów jajowych może stanowić emulsja przygotowana z mydła sodowego, oleju roślinnego i wody destylowanej oraz oranżu metylowego.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE ANALIZY AMINOKWASÓW DO OCENY AUTENTYCZNOŚCI SOKÓW Z OWOCÓW JAGODOWYCH
AutorAnna Stój, Zdzisław Targoński
Strony61–72
Słowa kluczoweaminokwasy, HPLC, owoce jagodowe, soki, zafałszowania
StreszczeniePokaż streszczenie
W niniejszej pracy oznaczono zawartości wolnych aminokwasów: kwasu asparaginowego, treoniny, seryny, kwasu glutaminowego, proliny, glicyny, alaniny, waliny, metioniny, izoleucyny, leucyny, tyrozyny, kwasu γ-aminomasłowego, histydyny, lizyny i argininy w sokach otrzymanych z trzech odmian truskawek (‘Senga’, ‘Ducat’, ‘Marmolada’), malin (‘Beskid’, ‘Canby’, ‘Malling Seedling’), czarnych porzeczek (‘Ben Lomond’, ‘Titania’, ‘Ojebyn’) i czerwonych porzeczek (‘Rondom’, ‘Jonker’, ‘Holenderska’). Badania wykonano w trzech kolejnych latach: 1998, 1999 i 2000, stosując metodę HPLC. Porównano otrzymane zawartości aminokwasów z wartościami standardowymi zawartymi w Kodeksie Praktyki. W badanych sokach truskawkowych i z czarnych porzeczek stwierdzono znacznie wyższe stężenia kwasu asparaginowego i kwasu glutaminowego od wartości standardowych podanych w Kodeksie Praktyki. Wybrane aminokwasy mogą być wykorzystane do oceny autentyczności soków z owoców jagodowych. Wskaźnikiem dodatku soku truskawkowego do soku malinowego może być seryna, walina i metionina, dodatku soku z czerwonych porzeczek do soku malinowego – kwas asparaginowy i seryna, a dodatku soku truskawkowego do soku z czarnych porzeczek – kwas asparaginowy i metionina. Na podstawie zawartości aminokwasów nie można wykryć zafałszowania soku z czarnych porzeczek sokiem z czerwonych porzeczek.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE ANALIZY ANTOCYJANÓW DO WYKRYWANIA ZAFAŁSZOWAŃ SOKÓW Z OWOCÓW JAGODOWYCH
AutorAgnieszka Malik, Anna Stój, Zdzisław Targoński
Strony73–85
Słowa kluczoweantocyjany, HPLC, owoce jagodowe, soki, zafałszowania
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy porównano profile chromatograficzne antocyjanów autentycznych i zafałszowanych soków z czarnych porzeczek i malin. Do rozdziału antocyjanów wykorzystano chromatograf do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem DAD. Analiza zafałszowanych soków wymagała optymalizacji warunków elucji. Stosowano dwa eluenty w gradiencie: eluent A – 4,5-procentowy kwas mrówkowy i eluent B – 100-procentowy acetonitryl. Na podstawie zawartości pelargonidyno-3-glukozydu wykryto 30-, 20- i 10-procentowy dodatek soku truskawkowego do soku malinowego i z czarnych porzeczek. Cyjanidyno-3-ksylorutynozyd wskazywał na 30-, 20- i 10-procentowy dodatek soku z czerwonych porzeczek do soku malinowego i z czarnych porzeczek. Analiza antocyjanów jest skuteczną metodą wykrywania zafałszowań soków z owoców jagodowych.
Pokaż

TytułCHARAKTERYSTYKA WĘGLOWODANOWYCH FRAKCJI ODMIAN ŻYTA
AutorWiktor Berski, Halina Gambuś, Jan Krawontka, Peter Liebhard, Anna Nowotna, Werner Praznik, Rafał Ziobro
Strony87–96
Słowa kluczowefrakcje węglowodanowe, skrobia, odmiany żyta
StreszczeniePokaż streszczenie
Przebadane odmiany żyta – cztery austriackie (‘Walstaudenroggen’, ‘Echo’, ‘Schlager’ i ‘Esprit’) i jedna polska (‘Dańkowskie Złote’) –różniły się zawartościami składników ziarna, jak również właściwościami skrobi. Wśród badanych odmian wyróżnia się ‘Walstaudenroggen’ pod względem dużej zawartości węglowodanów rozpuszczalnych, małej zawartości amylozy i wysokiej masy cząsteczkowej skrobi. Pomimo uprawy w innych warunkach klimatycznych, polska odmiana „Dańkowskie Złote’ nie odbiega od odmian austriackich pod względem analizowanych cech.
Pokaż

TytułPORÓWNANIE WPŁYWU α-AMYLAZ MIKROBIOLOGICZNYCH I MĄKI ZAPARZANEJ NA JAKOŚĆ CHLEBA
AutorBohdan Achremowicz, Marcin Hopek, Rafał Ziobro
Strony97–106
Słowa kluczoweKey words: mąka zaparzana, α-amylaza, astma piekarzy, starzenie się pieczywa
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy porównano wpływ α-amylazy bakteryjnej i grzybowej oraz dodatku mąki zaparzanej na przedłużenie świeżości pieczywa. Ciasto z udziałem amylazy lub mąki zaparzanej przygotowano metodą BFP. Po wypieku i schłodzeniu zmierzono objętość chleba i jego właściwości mechaniczne, używając analizatora tekstury. Badania tekstury powtarzano po 1, 3, 5 i 7 dniach. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje związek pomiędzy dawką stosowanego enzymu lub mąki zaparzanej a objętością pieczywa oraz szybkością jego twardnienia. Źródło enzymu jest istotne, ponieważ α-amylaza bakteryjna obniża jakość chleba, podczas gdy enzym grzybowy przedłuża trwałość pieczywa, nie powodując niekorzystnych skutków. Zamiana 2-6% mąki na mąkę zaparzaną wpływa na wzrost objętości pieczywa i opóźnia jego twardnienie. Mąka zaparzana wpływa na jakość chleba podobnie jak α-amylaza grzybowa. Uzyskane wyniki dowodzą, że jest możliwe zastąpienie α-amylazy grzybowej dodatkiem mąki zaparzanej. Taka zamiana jest celowa ponieważ α-amylaza pochodząca z Aspergillus oryzae może wywoływać astmę u osób zatrudnionych w piekarniach.
Pokaż

TytułŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA POCHODZENIA ZBOŻOWEGO
AutorSemih Ötles, Özlem Cagindi
Strony107–112
Słowa kluczoweżywność funkcjonalna, zboża, pszenica, gryka, owies, jęczmień, siemię lniane, babka płesznik, ryż brązowy
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono rodzaje żywności funkcjonalnej pochodzenia zbożowego, ich wpływ na poprawę zdrowia oraz na możliwości redukowania czynników przyczyniających się do niektórych chorób.
Pokaż

TytułSYNERGIZM DZIAŁANIA KAZEINY I JEJ ENZYMATYCZNEGO HYDROLIZATU W POŁĄCZENIU Z KWASEM ASKORBINOWYM I β-KAROTENEM W MODELOWYCH UKŁADACH OKSYDACYJNYCH
AutorAnna Bzducha, Rafał Wołosiak
Strony113–133
Słowa kluczoweemulsja, kazeina, kwas askorbinowy, β-karoten, autooksydacja, lipooksygenaza, utlenianie fotosensybilizowane
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy badano synergizm działania kazeiny i jej hydrolizatu enzymatycznego w połączeniu z kwasem askorbinowym i β-karotenem w hamowaniu reakcji utleniania kwasu linolowego w modelowych układach oksydacyjnych. Uzyskane wyniki badań wskazują, że efektywność antyoksydacyjna stosowanych przeciwutleniaczy zależy od rodzaju układu, w którym zachodzi reakcja utleniania składników lipidowych oraz od mechanizmu tych reakcji. Najlepsze aktywności przeciwutleniające stosowanych preparatów uzyskano dla układu emulsyjnego w reakcji autooksydacji kwasu linolowego, gdzie możliwe było współdziałanie przeciwutleniaczy o odmiennych właściwościach fizycznych i mechanizmach działania antyoksydacyjnego w różnych fazach emulsji. Najmniejszą efektywność hamowania utleniania zastosowane dodatki przeciwutleniaczy wykazały w reakcji katalizowanej lipooksygenazą.
Pokaż

TytułOCENA TRWAŁOŚCI KIEŁBAS TYPU PARÓWKOWA WYPRODUKOWANYCH Z DODATKIEM AROMATYZOWANEGO OSOCZA KRWI I BARWIONYCH
AutorKrystyna Krysztofiak
Strony135–142
Słowa kluczowekiełbasy z dodatkiem osocza, modyfikacja smakowitości i barwy, trwałość
StreszczeniePokaż streszczenie
Utrata trwałości może dotyczyć braku odpowiednich cech sensorycznych lub pojawienia się niebezpieczeństwa zdrowotnego. Na tempo zmian przechowalniczych mają wpływ właściwości oraz poziom zakażenia mikrobiologicznego surowców, specyfika i warunki przebiegu procesu technologicznego, charakter produktu oraz ilość i rodzaj dodatków. W wypadku badanych kiełbas, typu parówkowa, których jakość modyfikowano za pomocą barwienia krwią peklowaną bądź roztworem betaniny oraz aromatyzowano, używając mieszaniny przypraw (korzeń lubczyka, susz czosnkowy, 1,5:1,0:4,0) nie zaobserwowano przyspieszonych zmian przechowalniczych. Wyraźne pogorszenie sensorycznych wskaźników jakości wystąpiło 3 dni wcześniej niż alarmowa wielkość zakażenia mikrobiologicznego kiełbas (zwiększenie ogólnej ilości bakterii tlenowych do poziomu powyżej 1 × 106 jkt).
Pokaż

TytułWPŁYW DODATKU KWASU IZOASKORBINOWEGO I ASKORBINIANU SODU NA JAKOŚĆ SENSORYCZNĄ KIEŁBASY SUROWEJ
AutorAgnieszka Bilska
Strony143–154
Słowa kluczowekiełbasa surowa, kwas izoaskorbinowy, askorbinian sodu, jakość, ocena sensoryczna
StreszczeniePokaż streszczenie
Badano wpływ dodatku kwasu izoaskorbinowego i askorbinianu sodu na przechowalnicze zmiany jakości konsumenckiej kiełbas surowych półtrwałych. Zastosowane substancje podniosły ocenę barwy przekroju, smaku i ogólnej pożądalności oraz korzystnie wpłynęły na zachowanie jakości kiełbasy surowej typu bydgoska w czasie 30 dni przechowywania. Zauważono także, że równoczesne stosowanie dodatku kwasu izoaskorbinowego i askorbinianu sodu ma bardziej istotny wpływ na wyróżniki oceny sensorycznej badanych kiełbas niż pojedyncze stosowanie dodatków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najwyższe oceny uzyskamy, stosując mieszaninę o składzie: kwas izoaskorbinowy w ilości 0,1-0,4 g/kg farszu i 0,5 g/kg askorbinianu sodu.
Pokaż

TytułSKŁAD MINERALNY, TRWAŁOŚĆ I WALORY SENSORYCZNE WZBOGACANEGO NAPOJU ‘KUNUZAKI’
AutorFrancis Olawale Abulude, Mary Omofolarin Ogunkoya, Vincent Adeniyi Oni
Strony155–162
Słowa kluczowenapój ‘kunuzaki’, wzbogacenie, dodatki, jakość, organoleptyka, bezalkoholowy
StreszczeniePokaż streszczenie
‘Kunuzaki’ jest odżywczym i bezalkoholowym napojem konsumowanym w Nigerii. Proces produkcyjny polega na myciu ziarna (proso, kukurydza lub sorgo), potem jego parowaniu, mieleniu, przesiewaniu, gotowaniu, chłodzeniu i przechowywaniu gotowego napoju. W ramach badań do próbek napoju dodawano: witaminę C, sole wapnia i żelaza oraz preparaty smakowo-zapachowe i utrwalające. Zarówno próbka wzorcowa, jak i wzbogacone były poddane analizom chemicznym i organoleptycznym. Najbardziej trwałe stwierdzono dla próbki z dodatkiem kwasu cytrynowego (14 dni). Najlepszą jakością charakteryzowały się próbki zawierające wszystkie badane dodatki.
Pokaż

TytułOCENA SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 13-15 LAT Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSCA ZAMIESZKANIA
AutorMarzena Jeżewska-Zychowicz
Strony163–171
Słowa kluczowemleko i przetwory, spożycie dzienne, częstotliwość spożywania, młodzież
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy była ocena częstotliwości spożywania mleka i jego przetworów oraz wielkości ich spożycia w populacji 449 osób w wieku 13-15 lat, reprezentującej środowisko wielkomiejskie i wiejskie. Częstotliwość spożywania oraz średnie spożycie mleka i jego przetworów było niewystarczające w badanej populacji. Dziewczęta oraz osoby reprezentujące środowisko wiejskie spożywały mleko i przetwory mleczne z mniejszą częstotliwością oraz w mniejszych ilościach niż chłopcy i reprezentanci środowiska wielkomiejskiego.
Pokaż

TytułOCENA SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI TYPU „LIGHT” PRZEZ MŁODZIEŻ STUDENCKĄ
AutorEwa Flaczyk, Joanna Kobus, Józef Korczak
Strony173–181
Słowa kluczoweżywność typu „light”, spożycie, otyłość, studenci
StreszczeniePokaż streszczenie
Jednym z czynników mogących zahamować tendencję powstawania otyłości mogłoby być zmniejszenie kaloryczności spożywanych posiłków poprzez wprowadzenie do jadłospisów żywności typu „light”. Celem niniejszej pracy była ocena częstotliwości spożycia żywności typu „light”. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 200 studentów (51% kobiet) na terenie Poznania. Dla młodzieży najbardziej preferowanymi produktami typu „light” były jogurty i napoje bezalkoholowe. Wykazano różnice w preferencjach i częstościach ich spożycia pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn.
Pokaż