Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 14 (3-4) 2015     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułPRZEGLĄD METOD ESTYMACJI PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH DRZEW Z DANYCH ALS W KONTEKŚCIE ICH APLIKACJI DLA DRZEW UPRAWNYCH
AutorEdyta Hadaś
Strony5–28
Słowa kluczoweALS, drzewa, rolnictwo, teledetekcja
StreszczeniePokaż streszczenie
Celami pracy są przegląd oraz analiza istniejących metod estymacji parametrów geometrycznych drzew na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego w kontekście ich aplikacji dla drzew uprawnych. W artykule przedstawiono szczegółowy opis metod estymacji tych parametrów stosowanych przez różne grupy badawcze. Opis uwzględnia budowę wysokościowego modelu koron, identyfikację drzew, identyfikację kształtu koron w 2D i 3D, estymację wysokości drzew, wysokości podstawy koron, średnic oraz objętości koron. Wskazano zalety i wady zaprezentowanych metod. Przeanalizowano także, czy opisane metody rozwinięte na obszarach leśnych mogą być wykorzystywane w przypadku drzew uprawnych.
Pokaż

TytułKONCEPCJA PRECYZYJNYCH GEODEZYJNYCH POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ
AutorKazimierz Ćmielewski, Piotr Gołuch, Janusz Kuchmister, Olgierd Jamroz
Strony29–38
Słowa kluczowegeodezyjne metody pomiarów, przyrządy pomiarowe, tarcze celownicze
StreszczeniePokaż streszczenie
Większość obiektów przyrodniczych i inżynierskich w trakcie procesów fizycznych i chemicznych ulega deformacji i i przemieszczaniu. Z tego powodu zachodzi konieczność prowadzenia monitoringu z użyciem odpowiedniego sprzętu kontrolno-pomiarowego. W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali koncepcję pomiarów przemieszczeń z zastosowaniem zestawu pomiarowego złożonego z instrumentu geodezyjnego sprzęgniętego ze stolikiem mikrometrycznym i dwusygnałowej tarczy celowniczej, zastabilizowanej na badanym obiekcie. Zestaw pomiarowy może być zastosowany do prowadzenia monitoringu względnych przemieszczeń i odkształceń, np. bloków i ostańców skalnych, w korytarzach jaskiń, a także w sztolniach górniczych, galeriach zapór wodnych i śluz itp. Zaproponowana koncepcja metody pomiaru i oprzyrządowania z użyciem stolika mikrometrycznego i dwusygnałowej tarczy celowniczej może wspomagać znane (klasyczne), jak również współczesne zautomatyzowane rozwiązania.
Pokaż

TytułPORÓWNANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU OPRACOWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII SMART STATION
AutorMarcin Uradziński, Adam Doskocz
Strony39–52
Słowa kluczoweNumeryczny Model Terenu, GNSS, RTK, ASG-EUPOS, Smart Station
StreszczeniePokaż streszczenie
Tworzenie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) jest istotnym zadaniem, podejmowanym podczas opracowywania systemów informacji przestrzennej. Wykorzystanie zaawansowanego zestawu Smart Station firmy Leica, zapewniającego integrację technik satelitarnych z klasyczną tachimetrią, dostarcza szerokich możliwości pomiarowych (zarówno pozyskiwania danych przestrzennych, jak i niezależnie danych sytuacyjnych oraz wysokościowych). Obecnie NMT staje się standardowym produktem geoprzestrzennym i jest podstawową warstwą informacyjną wykorzystywaną przez systemy informacji geograficznej. W pracy odniesiono się do procesów związanych z pozyskiwaniem i aktualizacją danych przestrzennych technikami satelitarnymi RTK GNSS, które dają możliwość łatwej i szybkiej rejestracji danych, jak również do innowacyjnej technologii wyznaczania współrzędnych stanowiska za pomocą technologii Leica Smart Station. Zaprezentowano wyniki pomiarów tachimetrycznych i RTK, na podstawie których utworzono NMT typu GRID w oprogramowaniu Surfer 9 oraz przeprowadzono analizy porównawcze w zakresie uzyskanych efektów. Stwierdzono, że wyniki otrzymane z pomiarów satelitarnych są zbliżone do rezultatów z pomiaru tachimetrycznego. Dane z pomiaru RTK GNSS pozwoliły na wierne odtworzenie Numerycznego Modelu Terenu. W porównaniu z modelem opracowanym z danych pozyskanych tachimetrycznie, dla powierzchni utworzonych jako siatka GRID, stwierdzono średnią różnicę wysokości rzędu 0,05 m.
Pokaż