Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 7 (4) 2008     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZASTOSOWANIE METOD ESTYMACJI ODPORNEJ DO GEODEZYJNEGO OPISU DEFORMACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
AutorZbigniew Muszyński
Strony3–14
Słowa kluczowegeodezyjny opis deformacji, metody estymacji odpornej
StreszczeniePokaż streszczenie
Trójwymiarowa transformacja bez zmiany skali jest jedną z metod wyznaczania geodezyjnego opisu deformacji obiektu budowlanego. W wyniku dopasowania dwóch zbiorów punktów kontrolowanych (pochodzących z pomiaru wyjściowego i aktualnego) otrzymujemy parametry przemieszczenia obiektu (kąty rotacji i składowe wektora translacji) oraz wartości wektorów przemieszczeń zredukowanych. Zazwyczaj obliczenia przeprowadzane są za pomocą metody najmniejszych kwadratów, która jest wrażliwa na wpływ punktów odstających. Znaczne lokalne deformacje obiektu mogą spowodować zniekształcenie otrzymanych wyników. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania pięciu metod estymacji odpornej do wyznaczania geodezyjnego opisu deformacji. Metody te dostarczają bardziej wiarygodnych wyników wpasowania, co ma duże znaczenie przy ocenie stanu technicznego budowli. Omawiane zagadnienie zostało zilustrowane na przykładzie symulowanego obiektu budowlanego.
Pokaż

TytułOCENA FAKTYCZNEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW GPS-RTK WYKONYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOREKCJI GENEROWANYCH PRZEZ MAŁOPOLSKI SYSTEM POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO
AutorZbigniew Siejka
Strony15–25
Słowa kluczowepomiary GPS-RTK, sieć stacji referencyjnych, korekcje RTK
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przeprowadzono ocenę faktycznej dokładności uzyskiwanych wyników pomiarów w oparciu o proponowaną technologię. W tym celu wykonano wielokrotnie powtarzalne pomiary satelitarne techniką RTK na kilkunastu punktach kontrolnych sieci EUREF-POL i POLREF. Dodatkowo w pomiarach wykorzystano różne typy poprawek oferowanych przez Małopolski System Pozycjonowania Satelitarnego. Do oceny jakości uzyskanych wyników zastosowano wybrane statystyczne testy zgodności, rozkładów błędów. Rezultaty opracowania numerycznego doświadczalnych pomiarów pozwoliły w obecnym etapie na ogólne stwierdzenie, że uzyskiwane dokładności pomiarów w czasie rzeczywistym mieszczą się w granicach 1–3 cm dla pozycji horyzontalnej oraz 1–5 cm dla wysokości, co odpowiada podstawowym założeniom budowanego systemu. Ponadto zauważono, że przy wykorzystaniu tej technologii unikamy problemów związanych z zasięgiem radia oraz zakłóceniami jego sygnału w stosunku do klasycznie realizowanej technologii RTK.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GPS DO WYZNACZENIA WSPÓŁRZĘDNYCH OSNOWY REALIZACYJNEJ OBWODNICY MIASTA WYSZKOWA
AutorMieczysław Bakuła, Roman Bornus, Rafał Gregorczyk, Wojciech Jarmołowski, Stanisław Oszczak, Renata Pelc-Mieczkowska
Strony27–36
Słowa kluczoweGPS, osnowa realizacyjna, wyznaczanie nieoznaczoności
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono metodykę pomiaru i opracowania obserwacji GPS dla zastosowań inżynierskich przy budowie autostrad. Pomiar osnowy realizacyjnej na odcinku 13 km dla obwodnicy Wyszkowa wykonano przy użyciu 7 odbiorników GPS: Ashtech Z-XII, Z-Surveyor oraz Z-Xtreme. Punkty osnowy realizacyjnej były w większości stabilizowane na skraju lasu, co znacznie utrudnia wiarygodne wyznaczenie precyzyjnych współrzędnych. W takich przypadkach niezwykle ważne jest określenie właściwej metodyki pomiaru i opracowanie obserwacji GPS w celu uzyskania wysokiej i wiarygodnej dokładności wyznaczanych pozycji. Przedstawiona metodyka pomiaru oraz opracowania obserwacji GPS umożliwiła otrzymanie dokładności po wyrównaniu rzędu 2–3 mm przy 1.5–3 h sesjach obserwacyjnych.
Pokaż

TytułMAPY ANAMORFICZNE W KARTOGRAFICZNYM MODELOWANIU ZMIENNOŚCI ZJAWISK
AutorAdam Michalski
Strony37–43
Słowa kluczowemapy anamorficzne, mapy zmienności zjawisk
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule opisano zastosowanie map anamorficznych w kartograficznym modelowaniu zmienności zjawisk. Podjęto próbę klasyfikacji metod przedstawiania zmienności zjawisk ze względu na sposób prezentacji. Dokonana została ocena zastosowania takich map pod względem zgodności z podstawowymi celami prezentacji kartograficznej. Jako przykłady ilustracyjne pokazane zostały powierzchniowe mapy anamorficzne.
Pokaż

TytułJEDNOLITY SYSTEM GRAWIMETRYCZNEGO ODNIESIENIA POLSKICH STACJI PERMANENTNYCH GNSS I POLIGONÓW GEODYNAMICZNYCH – CZĘŚĆ DOLNOŚLĄSKA
AutorTomasz Olszak, Andrzej Pachuta, Dominik Próchniewicz, Ryszard Szpunar, Marek Trojanowicz, Janusz Walo
Strony45–66
Słowa kluczowegeodynamika Dolnego Śląska, pomiary grawimetryczne
StreszczeniePokaż streszczenie
W latach 2006–2007 założono na obszarze Polski sieć punktów bezwzględnych pomiarów grawimetrycznych stanowiącą system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych. Dolnośląska część tego systemu składa się z pięciu punktów położonych w miejscowościach: Wrocław, Kłodzko, Janowice Wielkie, Lubiąż i Świebodzice. W niniejszej pracy szczegółowo omówiono położenie punktów Wrocław, Kłodzko, Janowice i Lubiąż, sposób ich stabilizacji oraz wyniki pierwszych pomiarów zrealizowanych na tych punktach.
Pokaż