Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Procedura recenzowania

  1. Prace, które nie spełniają wymogów edytorskich i formalnych nie są przyjmowane przez redakcję i są odsyłane autorom.
  2. Do oceny każdej pracy powołuje się dwóch recenzentów spoza jednostki autora.
  3. W przypadku publikacji w języku obcym, zasadą powinno być, że co najmniej jeden z recenzentów posiada afiliację instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora publikacji.
  4. Recenzje są wykonywane w tzw. „double-blind review process”, co oznacza, że zarówno recenzenci jak i autorzy nie znają swoich tożsamości.
  5. Recenzja ma formę pisemną i sporządzana jest na formularzu, który zamieszczono na stronie internetowej czasopisma.
  6. W przypadku, gdy recenzje sugerują Autorowi poprawki, wówczas Redakcja przekazuje Autorowi uwagi recenzenta.
  7. W sytuacji, gdy artykuł uzyskał dwie recenzje negatywne – wówczas Redakcja informuje o tym Autora, a artykuł nie jest publikowany.
  8. W sytuacji, gdy artykuł uzyskał dwie różne recenzje, decyzję co do publikacji podejmuje przewodniczący Rady Naukowej, która to decyzja może być skonsultowana z członkami Rady Naukowej.
  9. Raz w roku w ostatnim numerze czasopisma publikowana jest lista recenzentów.

Formularz recenzji