Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo)      ISSN: 1644-0633

Recenzenci

2016

 • dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • dr inż. Andrzej Batog, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr hab. inż. Marcin Cudny, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Politechnika Krakowska, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • dr inż. Paweł Falaciński, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr hab. Jan Gaszyński, Politechnika Krakowska, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr inż. Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 • dr inż. Anna Gołębiewska, Geoteko Sp. z o.o., Warszawa
 • dr inż. Wojciech Gosk, Politechnika Białostocka, Białystok
 • dr inż. arch. Mirosława Górecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Marian Granops, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 • dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, Politechnika Krakowska, Kraków
 • dr inż. Bolesław Kłosiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
 • dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr hab. inż. Beata Kowalska, Politechnika Lubelska, Lublin
 • dr hab. inż. Adam Krasiński, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • dr inż. Piotr Król, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr hab. inż. Marek Lefik, Politechnika Łódzka, Łódź
 • dr hab. inż. Mirosław Lipiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr inż. Agnieszka Machowska, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • prof. dr hab. Stanisław Jan Matysiak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska, Gliwice
 • dr inż. Rafał Ossowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • dr inż. Piotr Ostrowski, Politechnika Łódzka, Łódź
 • dr hab. inż. Krzysztof Parylak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • dr hab. inż. Wojciech Puła, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
 • prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 • dr inż. Bogdan Rymsza, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • dr inż. Franciszek Sawczuk, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • dr hab. inż. Jerzy Sękowski, Politechnika Śląska, Gliwice
 • dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Białystok
 • dr Tomasz Szczepański, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • dr hab. inż. Zenon Szybcio, Politechnika Białostocka, Białystok
 • dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 • dr hab. Marek Tarnawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 • dr hab. inż. Andrzej Truty, Politechnika Krakowska, Kraków
 • dr hab. inż. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr hab. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
 • dr inż. Artur Wirowski, Politechnika Łódzka, Łódź
 • dr inż. Krzysztof Wiśniewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka, Białystok
 • dr inż. Janina Zaczek-Peplinska, Politechnika Warszawska, Warszawa (UWAGA: pisownia poprawna, nie zmieniać)
 • dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

2015

 • Prof dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Szczepan L. Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
 • Dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Ryszard R. Kaczyński, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Dr hab. inż. Roman Marcinkowski, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Stanisław Matysiak, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. inż. Marian Mokwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Mieczysław Połoński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. inż. Paweł Popielski, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

2014

 • Prof. dr hab. inż. Lesław Brunarski, Instytut Techniki Budowlanej
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, Politechnika Warszawska
 • Dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. inż. Michał Knauff, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Eugeniusz Koda , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej
 • Dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska
 • Dr inż. Jarosław Szulc , Instytut Techniki Budowlanej
 • Prof. dr hab. inż. Edward Szymański, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. inż. Katarzyna Zabielska – Adamska, Politechnika Białostocka
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska

2013

 • Dr hab. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Szczepan Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
 • Dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Jan Gaszyński, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Anna Gołębiewska, Geoteko, Warszawa
 • Dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr inż. Krzysztof Karsznia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej
 • Dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
 • Dr hab. inż. Maria Sulewska, Politechnika Białostocka
 • Dr inż. Jarosław Szulc, Instutyt Techniki Budowlanej, Warszawa
 • Dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego
 • Dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej

2012

 • prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Gilewski, prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. Henryk Grodzki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 • prof. dr hab. Edward Szymański, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • dr hab. Monika Wągrowska, prof. nadzw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Hanka Zaniewska, Instytut Rozwoju Miast, Kraków