Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia)

Recenzenci

2016

 • dr inż. Krzysztof Bakuła, Politechnika Warszawska
 • dr Ahmet Özgür Doğru, Istanbul Technical University
 • dr inż. Magdalena Fitrzyk, Europejska Agencja Kosmiczna
 • dr inż. Urszula Marmol, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bartosz Mitka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr inż. Katarzyna Sila-Nowicka, University of Glasgow

2015

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Anigacz – Politechnika Opolska
 • Prof. dr hab. inż. Józef Beluch – AGH Kraków
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Bryś - Politechnika Krakowska
 • Dr. Javier Estornell - Universitat Politècnica de València
 • Dr inż. Rafał Kocierz – AGH Kraków
 • Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska - Politechnika Zielonogórska
 • Dr hab. inż. Andrzej Pachuta – Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Marek Trojanowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Przemysław Tymków - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Krzysztof Stereńczak – Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek – Politechnika Poznańska

2014

 • prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. - Brno University of Technology, Czechy
 • prof. dr hab. inż. Henryk Bryś - Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Edward Osada - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D. - Brno University of Technology, Czechy
 • dr Miroslava Lesiv - Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina
 • prof. dr hab. Beata Hejmanowska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2013

 • dr hab. inż. Piotr Banasik - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dr. Andre Brall - Technische Universität Clausthal, Germany
 • prof. dr hab. inż. Henryk Bryś - Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz - Politechnika Warszawska
 • Prof. Carlos Carbonell Carrera - Universidad de La Laguna, Tenerife, Hiszpania
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Ireneusz Ewiak - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr hab. inż. Beata Hejmanowska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Grzegorz Jóźków - The Ohio State University, Columbus, USA
 • dr hab. inż. Tomasz Kałuża - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr inż. Grażyna Kamińska - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Edward Kujawski - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • dr inż. Urszula Marmol - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Karol Noga - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Edward Nowak - Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Robert Olszewski - Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak - Politechnika Warszawska
 • Dr. Ahmet Özgür Doğru - Istanbul Technical University, Turcja
 • dr inż. Artur Plichta - Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Wojciech Przegon - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr hab. Beata Raszka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Zofia Rzepecka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. Andrzej Wanic - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek - Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2012

 • dr hab. inż. Wojciech Anigacz, Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, Instytut Geodezji i Kartografii
 • dr inż. Jolanta Błędzka, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Jarosław Bosy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Henryk Bryś, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Magdalena Durzyńska, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
 • dr inż. Teresa Dzikowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Dariusz Felcenloben, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Harasimowicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr inż. Maria Hełdak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Jarosław Janus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr hab. inż. Halina Klimczak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Edward Kujawski, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr inż. Tadeusz Lasota, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Francisco Mozas Martínez, Universidad de Jaén, Hiszpania
 • dr inż. Adam Michalski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Hieronim Olenderek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wiesław Pawłowski, Politechnika Łódzka
 • dr Zbigniew Perski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. inż. Wojciech Przegon, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr hab. Beata Raszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Franciszek Woch, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 • Christophe Venet, European Space Policy Institute, Paryż
 • dr hab. Wiesława Żyszkowska, Uniwersytet Wrocławski

2011

 • prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Bernard Kontny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Józef Beluch, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Jan Kryński, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Witold Prószyński, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tomasz Kubik, Politechnika Wrocławska