Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Biotechnologia
(Biotechnologia)

Recenzenci

2018

 • prof. dr hab. inż. Jolanta Bryjak, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Lisowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. inż. Ewa Liwarska-Bizukojć, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Rymowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Katarzyna Bernat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. Przemysław Bernat, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Ewa Felis, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Mariusz Gusiatin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Danuta Król, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Sławomir Kuberski, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. inż. Maciej Pilarek, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Magdalena Orczykowska. Politechnika Łódzka
 • dr hab. Mirosława Słaba, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jacek Stelmach, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Sebastian Werle, Politechnika Śląska
 • dr inż. Anna Antecka, Politechnika Łódzka
 • dr inż. Tomasz Boruta, Politechnika Łódzka
 • dr inż. Katarzyna Dąbkowska, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Paweł Głuszcz, Politechnika Łódzka
 • dr inż. Anna Klepacz-Smółka, Politechnika Łódzka
 • dr inż. Karina Michalska, Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIA, Konstantynów Łódzki
 • dr inż. Katarzyna Paździor, Politechnika Łódzka

2016

 • prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, SGGW, Warszawa
 • prof. dr hab. Tadeusz Miśkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Waldemar Rymowicz, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Małgorzata Robak, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • dr hab. Wanda Peczyńska-Czoch, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Magdalena Kwiatkowska-Wróbel, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Anita Rywińska, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 • dr inż. Dagmara Baczyńska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • dr Agata Szalewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr Monika Karaś, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

2015

 • prof. dr hab. Jolanta Bryjak – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz – SGGW – Warszawa
 • prof. dr hab. Edward Gwóźdź – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Poznań
 • prof. dr hab. Antoni Polanowski – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław
 • prof dr hab. Bernard Wielgat – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – Warszawa
 • prof. dr hab. Tadeusz Miśkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny – Wrocław
 • prof. dr hab. Małgorzata Robak – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław
 • prof. dr hab. Waldemar Rymowicz – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław
 • prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław
 • prof. dr hab. Jacek Bania – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław
 • dr hab. Wanda Peczyńska-Czoch – prof. PW – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Małgorzata Krzywonos – prof. nadzw. – Uniwersytet Ekonomiczny – Wrocław
 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski – prof. nadzw. – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
 • dr hab. Joanna Kawa-Rygielska – prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław
 • dr hab. Paweł Cyplik – Uniwersytet Przyrodniczy – Poznań
 • dr hab. Marcin Łukaszewicz – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. inż. Maria J. Chmiel – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja – Kraków
 • dr hab. Andrzej Dybus – Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny – Szczecin
 • dr inż. Ewa Walczak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona – Legnica
 • dr inż. Elżbieta Gąsiorek – Uniwersytet Ekonomiczny – Wrocław
 • dr inż. Katarzyna Pstrowska – Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ewelina Gudarowska – Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław
 • dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka – Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań

2014

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • dr hab. Piotr Walczak – Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Monika Bronkowska – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr hab. Halina Grajeta, prof. nadzw. – Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Maciaszczyk-Dziubińskia – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agata Szalewicz – Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Antoni Polanowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr hab. Mirosław Anioł – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr inż. Tomasz Koźlecki – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr inż. Małgorzata Gumienna – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr hab. Anita Rywińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr inż. Kamila Goderska – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr inż. Piotr Juszczyk – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr inż. Małgorzata Lasik – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr inż. Wojciech Łaba – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr hab. Zbigniew Garncarek, prof. nadzw. – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

2013

 • prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak – Zielonogórski Uniwersytet Techniczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Andrzej Gamian – Instytut Immunoligii i Terapii Doświadczalnej, PAN, Wrocław
 • prof. Edmund Ziomek – Bishop’s University, Quebec, Canada
 • prof. dr hab. Edmund Cibis – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • prof. dr hab. Jolanta Bryjak – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Antoni Polanowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Jerzy Pietkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • prof. dr hab. Tadeusz Miśkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • prof. dr hab. Waldemar Rymowicz – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Małgorzata Robak – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr hab. Sławomir Ciesielski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. Wanda Peczyńska, prof. PW – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Anna Sip – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr inż. Elzbieta Gąsiorek – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

2012

 • prof. dr hab. Edmund Cibis, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • prof. dr hab.Jolanta Bryjak,Politechnika Wrocławska
 • prof.dr hab. Waldemar Rymowicz, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof.dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof.dr hab. Włodzimierz Grajek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr hab.Anna Rodziewicz, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy,Wrocław
 • dr hab. Sławomir Ciesielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. Wanda Peczyńska, prof. PW, Poltechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jerzy Pietkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • dr hab.Małgorzata Krzywonos, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • dr hab.inż. Katarzyna Czaczyk, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • prof.dr hab. Antoni Polanowski, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Tadeusz Miśkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 • dr Anna Krasowska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Wojciech Łaba, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr Maciej Kuczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • dr Adam Dobrowolski, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

2011

 • prof. dr hab. Anna Rodziewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Anna Peczyńska-Czoch, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Anita Rywińska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Edmund Cibis, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Waldemar Rymowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ewelina Dziuba, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Anna Krasowska, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Małgorzata Robak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Pietkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Grażyna Krasnowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Tadeusz Miśkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu