Acta Scientiarum Polonorum

Scientific paper founded in 2001 year by Polish agricultural universities

| Informations | Reviewers | Advisory Council | Scientific Councils | Publisher’s addresses | Papers | Editorial requirements | Exemplary paper | Publication conditions | Reviewing procedure | Subscription | Abstracts | Search | Statistics |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna)      ISSN: 1644-0741

Reviewers

2014

 • Agnieszka Bieda
 • Ewa Bielecka
 • Jadwiga Biegańska
 • Jarosław Bydłosz
 • Piotr Cichociński
 • Agnieszka Dawidowicz
 • Adam Doliwa
 • Marta Gross
 • Davorin Kereković
 • Katarzyna Kocur-Bera
 • Sebastian Kokot
 • Anna Kowalczyk
 • Ewa Kucharska-Stasiak
 • Marcin Kulawiak
 • Urszula Litwin
 • Alicja Maciejewska
 • Krzysztof Młynarczyk
 • Andrzej Nowak
 • Marek Ogryzek
 • Hieronim Olenderek
 • Wojciech Przegon
 • Oimahmad Rahmonov
 • Adam Senetra
 • Sławomir Sobotka
 • Stefania Środa-Murawska
 • Ada Wolny
 • Ryszard Źróbek
 • Jan Żukovskis

2013

 • Tomasz Bajerowski
 • Waldemar W. Budner
 • Anna Cellmer
 • Leonard Etel
 • Stanisław Harasimowicz
 • Maria Hełdak
 • Kuba Jałoszyński
 • Helena Kisilowska
 • Sebastian Kokot
 • Urszula Litwin
 • Alina Maciejewska
 • Krzysztof Młynarczyk
 • Jerzy Mozgawa
 • Karol Noga
 • Andrzej Nowak
 • Heronim Olenderek
 • Piotr Parzych
 • Wojciech Przegon
 • Marek Przyborski
 • Katarzyna Sobolewska-Mikulska
 • Andrzej Muczyński
 • Tomasz Szubrycht,
 • Maria Trojanek
 • Zofia Więckowicz
 • Waldemar Zubrzycki
 • Ryszard Źróbek

2012

 • Anna Barańska
 • Józef Hernik
 • Sebastian Kokot
 • Krzysztof Koreleski
 • Jolanta Kwiatkowska-Malina
 • Urszula Litwin
 • Alina Maciejewska
 • Tadeusz Markowski
 • Krzysztof Młynarczyk
 • Karol Noga
 • Heronim Olenderek
 • Wojciech Przegon
 • Janusz Schilbach
 • Ewa Siemińska
 • Katarzyna Sobolewska-Mikulska
 • Jerzy Suchta
 • Zofia Więckowicz

2011

 • Krzysztof Gawroński
 • Kazimierz Grabowski
 • Stefan Grzegorczyk
 • Stanisław Harasimowicz
 • Davorin Kereković
 • Anna Kryszak
 • Urszula Litwin
 • Alina Maciejewska
 • Krzysztof Młynarczyk
 • Janusz Nowicki
 • Heronim Olenderek
 • Krystyna Pawłowska
 • Wojciech Przegon
 • Ewa Siemińska
 • Maria Trojanek
 • Piotr Urbański
 • Zofia Więckowicz
 • Radosław Wiśniewski
 • Ryszard Źróbek