Acta Scientiarum Polonorum

Scientific paper founded in 2001 year by Polish agricultural universities

| Informations | Reviewers | Advisory Council | Scientific Councils | Publisher’s addresses | Papers | Editorial requirements | Exemplary paper | Publication conditions | Reviewing procedure | Subscription | Abstracts | Search | Statistics |
Subscription

Możliwa jest roczna prenumerata poszczególnych serii Acta Scientiarum Polonorum. Zamówienie na prenumeratę należy przesłać do Wydawnictwa publikującego daną serię (informacje i adresy na okładce), podając nazwę serii i liczbę egzemplarzy. Prenumeratorzy indywidualni będą otrzymywać zeszyty Act pocztą, za zaliczeniem pocztowym. Jeśli potrzebny będzie rachunek, prosimy o zaznaczenie tego w zamówieniu oraz podanie numeru NIP i upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Instytucje i księgarnie powinny w zamówieniu zaznaczyć, czy będą regulować płatność przelewem czy gotówką (za zaliczeniem pocztowym) oraz podać numer NIP i dołączyć upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Koszty przesyłki ponosi zamawiający.